1. Báza znalostí
 2. Cloud a servery
 3. Dedikovaný server
 4. Konfigurácia IPv6 adresy pre dedikovaný server

Konfigurácia IPv6 adresy pre dedikovaný server

Dedikovaný server od WebSupportu umožnuje okrem verejnej IPv4 adresy nastavenie a používanie aj IPv6. Verejná IP adresa sa konfiguruje manuálne ako statická.

Pri službách Virtuálny server (VPS) a Virtuálne dátové centrum (VDC) sú všetky IP adresy prideľované dynamicky pomocou DHCP.

Netplan (Ubutnu 18.04 / 20.04)

Konfiguračný súbor /etc/netplan/xxxx.cfg

network:
 version: 2
 ethernets:
     eno1:
         match:
             macaddress: <eno1_mac_address>
         mtu: 1500
         set-name: eno1
     eno2:
         match:
             macaddress: <eno2_mac_address>
         mtu: 1500
         set-name: eno2
 bonds:
     bond0:
         addresses:
         - <IPv4_address xxx.xxx.xxx.xxx/yy>
         - <IPv6_address xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/yy>
      gateway4: <IPv4_gw_address xxx.xxx.xxx.xxx>
         gateway6: <IPv6_gw_address xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx>
         interfaces:
         - eno1
         - eno2
         macaddress: <eno1_mac_address>
         mtu: 1500
         nameservers:
             addresses:
             - <IPv4_DNS e.g 8.8.8.8>
    - <IPv6_DNS e.g 2001:4860:4860::8888>
         parameters:
             up-delay: 0
             down-delay: 0
             gratuitious-arp: 1
             mode: active-backup
             mii-monitor-interval: 100
             transmit-hash-policy: layer2

IFUPDONW (Ubutnu 16.04 + Debian 8 / 9 / 10)

Konfiguračný súbor /etc/network/interfaces alebo /etc/network/interfaces.d/xxxx

auto lo
iface lo inet loopback

auto eno1
iface eno1 inet manual
 bond-master bond0

auto eno2
iface eno2 inet manual
 bond-master bond0

auto bond0
iface bond0 inet static
 address <IPv4_address xxx.xxx.xxx.xxx/yy>
 gateway <IPv4_gw_address xxx.xxx.xxx.xxx>
 dns-nameservers <IPv4_DNS e.g 8.8.8.8>
 bond-slaves eno1 eno2
 bond_mode active-backup
 bond_miimon 100
 bond_downdelay 200
 bond_updelay 200

iface bond0 inet6 static
 address <IPv6_address xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/yy>
 gateway <IPv6_gw_address xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx>
 dns-nameservers <IPv6_DNS e.g 2001:4860:4860::8888>

IFCFG (CentOS 7 / 8)

Konfiguračný súbor /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-xxx

BONDING_MASTER=yes
BONDING_OPTS="mode=active-backup xmit_hash_policy=layer2 miimon=0 num_grat_arp=1 downdelay=0 updelay=0"
BONDING_SLAVE0=eno1
BONDING_SLAVE1=eno2
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
DEVICE=bond0
DNS1=<IPv4_DNS e.g 8.8.8.8>
DNS2=<IPv6_DNS e.g 2001:4860:4860::8888>
GATEWAY=<IPv4_gw_address xxx.xxx.xxx.xxx>
IPADDR=<IPv4_address xxx.xxx.xxx.xxx/yy>
MACADDR=<eno1_mac_address>
MTU=1500
ONBOOT=yes
STARTMODE=auto
TYPE=Bond
USERCTL=no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Networking_IPV6="yes"
DHCPV6C="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="no"
IPV6ADDR=<IPv6_address xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/yy>
IPV6_DEFAULTGW=<IPv6_gw_address xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx>

Windows Server 2016 / 2019

 • Otvorte Control Panel
 • Kliknite na Network and Internet > Network and Sharing Center > Change Adapter Settings
 • Pravý klik na sieťový adaptér
 • Kliknite na Properties
 • Pravý klik na Internet Protocol Version 6 (TCP / IPv6)
 • Vyberte možnosť Use the following IPv6 address
 • Vyplnte IPv6 addresu pre váš server
 • Kliknite na pole Subnet prefix length
Aktualizované 12. januára 2021

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu