Výkonostné PHP nastavenia

Návod pre mierne pokročilých

V tejto sekcii upravujete „výkon“ vášho hostingu. Viete nastaviť maximálny čas PHP scriptu, ktorý bude bežať na hostingu, koľko RAM pamäte môže vaša aplikácia využívať alebo maximálnu veľkosť súboru a ich súčet (súborov) nahrávaných na server.


Postup pre nastavenie

  1. Prihláste sa do WebAdminu »
  2. V sekcii Služby vyhľadajte vašu doménu a kliknite na ňu
  3. Prejdite do sekcie WEB a po kliknutí na tri bodky vyberte možnosť PHP nastavenia

Maximálny čas vykonania PHP scriptu [max_execution_time]

Nastavenie max_execution_time určuje ako dlho ponechá server bežať PHP skript, než ho natvrdo ukončí. Určenie limitu bráni preťaženiu servera zle napísanými/zacyklenými PHP skriptami. Zadáva sa v sekundách (30, 60, 120, 240, 480 a 600 sekúnd). To znamená, ak je max_execution_time nastavený na 30 sekúnd, môže „bežať“ maximálne 30 sekúnd a bude vypnutý zo strany servera. Maximálna hranica je nastavená na 600 sekúnd.

Pamäťový limit RAM [memory_limit]

Nastavenie memory_limit určuje maximálne množstvo operačnej pamäte servera, ktoré si môže PHP skript využívať. Určenie limitu bráni preťaženiu servera zle napísanými/zacyklenými PHP skriptami. Prekročenie limitu končí chybou, pri WordPresse napríklad: „Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted“.

V podstate to znamená veľkosť pamäte RAM, ktorú môže Vaša aplikácia využívať, maximálne však 256 MB (512MB pre Biznis hosting). Ak Vaša aplikácia (CMS) potrebuje využívať viac pamäte, bude potrebné zvážiť využitie virtuálneho servera (VPS), pretože zdieľaný hosting nedokáže poskytnúť viac pamäte.

Maximálna veľkosť nahrávania [upload_max_filesize]

Nastavenie upload_max_filesize určuje maximálnu veľkosť súbora, ktorý môže byť pomocou PHP nahraný na server. Väčší súbor na server nahratý nebude a bude potrebná navýšiť limit tejto PHP funkcie. Predvolený limit je 48 MB a maximálna veľkosť nahrávaného súboru sa dá nastaviť na 96 MB. Väčší súbor na server nemôže byť nahratý a bude nutné zvážiť iné možnosti hostingového priestoru (napríklad virtuálny server – VPS).

Maximálna veľkosť nahrávania všetkých súborov  [post_max_size]

Nastavenie post_max_size určuje maximálny možný súčet veľkostí všetkých súborov, ktoré môže byť pomocou PHP nahraté na server v rámci jednoho „nahrávania“ súboru na server. Viac dát vrámci jedného nahrávania skončia nenahratím na server. Nastavenie by malo byť väčšie/rovné upload_max_filesize z dôvodu, že menšie nastavenie by ovplyvnilo funkciu post_max_size – a teda maximálnej veľkosti nahrávaného súboru. Tiež by malo byť menšie/rovné memory_limit nastaveniu.

Obnoviť predvolené

Ak si nie ste istý súčasným nastavením, ktoré ste vo WebAdmine zmenili, môžete jednoducho jedným klikom nastaviť predvolené hodnoty, ktoré na serveri určujeme napríklad pri novo objednanom The Hostingu.

Aktualizované 26. augusta 2019

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať: