1. Báza znalostí
  2. Servery
  3. Virtuálny server
  4. Obnova webovej stránky zo záloh na virtuálnom serveri
  1. Báza znalostí
  2. Servery
  3. Obnova webovej stránky zo záloh na virtuálnom serveri

Obnova webovej stránky zo záloh na virtuálnom serveri

V nasledujúcej časti si ukážeme postup obnovy webu, alebo aplikácie zo zálohy, ktorá je dostupná na virtuálnom serveri. Najprv pristúpime ku obnove súborov, následne obnovíme aj databázu.

Na obnovu súborov použijeme program rsync, ktorý je pri kopírovaní dát veľmi efektívny. V prípade že sa na Vašom VPS nenachádza, inštalácia je jednoduchá:

root@vps:~# apt-get install rsync

Príkaz pre samotné kopírovanie je nasledovný, pokúsime sa obnoviť web mojastranka.sk z dátumu (16.1.2015):

root@vps:~# rsync -av –delete /backups/.zfs/snapshot/2015-01-16-01-58/root/data/web/mojastranka.sk/ /data/web/mojastranka.sk/

Po synchronizácii súborov webu s jeho zálohou môžeme obnoviť databázu. V priečinku mysql aj jeho snapshotoch môžete nájsť viacero ďalších priečinkov, označených dátumom podľa času zálohy databáz:

root@vps:/backups# ls -l .zfs/snapshot/2015-01-16-01-58/mysql/

drwxr-xr-x+ 2 root root 6 Jan 15 05:25 2015-01-15_05-19

drwxr-xr-x+ 2 root root 6 Jan 16 01:46 2015-01-16_01-33

Prejdeme do priečinka 2015­01­16_01­33 – databáza by mala byť obnovená z dátumu čo možno najbližšie ku zálohe webu.

root@vps:/backups# cd .zfs/snapshot/2015-01-16-01-58/mysql/2015-01-16_01-33

root@vps:/backups/.zfs/snapshot/2015-01-16-01-46/mysql/2015-01-16_01-29# ls -l

-rw-r–r–+ 1 root root 1.5G Jan 16 01:46 mojadatabaza.sql.gz

-rw-r–r–+ 1 root root 870K Jan 16 01:46 peknyweb.sql.gz

V priečinku vidíme skomprimované dumpy databázy, ktoré v deň zálohy existovali na našom VPS. Keďže do súborového systému záloh nemožno zapisovať, postup je nasledovný:

1. Skopírujeme súbor do ľubovoľného priečinka na VPS

root@vps:/backups/.zfs/snapshot/2015-01-16-01-46/mysql/2015-01-16_01-29# cp mojadatabaza.sql.gz /root ; cd /root

2. Dekomprimujeme (rozbalíme) súbor s príponou .gz do textovej podoby

root@vps:~# gunzip mojadatabaza.sql.gz

3. Importujeme súbor s príponou .sql do živej MySQL databázy. Uvedieme používateľa, pod ktorým sa prihlasujeme na MySQL server (root), prepínač pre overenie heslom (­p) a názov databázy do ktorej chceme dáta importovať (mojadatabaza):

root@vps:~# mysql -u root -p mojadatabaza < mojadatabaza.sql

V tomto bode Vás databázový server požiada o root heslo ku databáze. Pokiaľ ste ho nemenili na vlastné, nájdete ho v súbore /root/.mysqlpass :

root@vps:~# cat /root/.mysqlpass  OOudm8rmI


Prečítajte si článok ako dokážete pristupovať ku vašim zálohám na virtuálnom serveri

Aktualizované 17. decembra 2018

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať: