1. Báza znalostí
  2. Servery
  3. Virtuálny server
  4. Migrácia zo zdieľaného hostingu na virtuálny server
  1. Báza znalostí
  2. Servery
  3. Migrácia zo zdieľaného hostingu na virtuálny server

Migrácia zo zdieľaného hostingu na virtuálny server

Ak plánujete migráciu vašich webových stránok zo zdieľaného hostingu na virtuálny server (VPS), postačí vám základná znalosť práce s Webadminom, FTP a SSH konzolou. Celý potrebný návod uvádzame v nasledovných krokoch.

Návod je vytvorený za predpokladu objednaného Server Managera.

KROK 1. ZÁLOHA DÁT Z HOSTINGU


A. Záloha webu : pripojiť sa na FTP a nakopírovať súbory a priečinky na lokálny počítač

B. Záloha databáz : Webadmin -> Databázy -> stiahnuť SQL dump

C. Záloha mailových : schránok cez vášho poštového klienta

D. Záloha DNS : Webadmin -> DNS -> Export

E. Záloha Cron : zapísanie si Cron jobov. (najmä čas a adresa)

TIP: ak máte MX záznamy nastavené na google apps je potrebné po migrácií v sekcií Webadmin -> DNS -> MX záznam ich znova spustiť.

KROK 2. VYMAZANIE HOSTINGU


Službu dáme vo webadminovi deaktivovať. Najlepším riešením je napísať na helpdesk, ktorý Vám službu kompletne premaže a tým sa vyhnete prípadným komplikáciam v ďaľšom priebehu migrácie.

KROK 3. VYTVORENIE HOSTINGU NA VIRTUÁLNOM SERVERI (VPS)


Na vytvorenie hostingu na virtuálnom serveri využívame Server manager. Je dobré si ho objednať spolu s virtuálnym serverom. Ponúkne Vám komfort podobný hostingu, pomôže pri vytváraní svojich vlastných hostingov. Ide o plnohodnotnú správu servera.

VYTVORENIE HOSTINGU


1. WebAdmin -> Správa virtual serverov -> Vytvoriť hosting na virtual server

2. Zadáme meno domény, určíme parametre, kvóty -> Vytvoriť

3. Hosting sa vytvorí a je aktívny zo Server manager rozhrania.

Tip: môže sa vyskytnúť ojedinelý problém s informáciou že hosting už existuje. V tom prípade je najlepšie počkať pár sekúnd a operáciu skúsiť znova. Ak to nepomôže stačí kontaktovať helpdesk, ktorý celú situáciu vyrieši.

KROK 4. ULOŽENIE DÁT NA VIRTUÁLNY SERVER (VPS)


Hosting na virtuálnom serveri máme vytvorený a ideme uložiť zálohované súbory a databázy.

4.1 DATABÁZY

1. Správa virtual serverov -> zoznam domén -> vybrať vašu doménu

2. Databázy -> Pridať (vytvoríme databázu)

(ideálne je použiť rovnaké meno databázy, užívateľa a heslo ako ste mali pri hostingu, odpadne Vám dodatočné nastavovanie v rámci CMS systému, alebo kódu.)

3. Webadmin -> Databázy -> vstúpime do phpmyadmin

4. Phpmyadmin -> Import databázy

5. Vyberiem zálohovanú databázu z počítača a stlačím „GO“

TIP 1: Na výber sú MySQL 5.5 alebo Postgresql 9.0 databázy.

TIP 2: Keď import zlyhá je najlepšie riešenie nahrať databázu na hosting na virtuálny server a v tom prípade Helpdesk veľmi jednoducho pomôže s nahraním databázy.

TIP 3: Ak má stiahnutý SQL Dump viac ako 2MB požiadajte help-desk o zvýšenie možnosti upload-u. Sami si hodnotu môžete zvýšiť cez konzolu:

Otvorenie súboru: 

nano /etc/php5/apache2/php.ini

Edit: upload_max_filesize

       post_max_size

Reštart web servera: /etc/init.d/apache2 graceful

4.2 FTP UPLOAD

1. Pred prvým prihlásením na FTP je potrebné si zmeniť v Server Manager heslo.

(sekcia v server manager -> FTP -> zmeniť údaje -> heslo -> nastaviť nové heslo)

2. Prihlásenie cez FTP k vašej doméne.

3. nahratie FTP dát pod doménu

TIP: priestor pre web sa v root-e nachádza pod /data/web/meno-vasej-domeny

FTP upload cez SSH

SSH upload, pri Linuxe použijeme vstavaný shell terminál, pri Windows Putty

1. prihlásenie do rootu servera

root@menovashoservera:~# cd /data/web/domena.sk

2. vylistujeme si obsah adresára

root@menovashoservera:/data/web/meno-vasej-domenz.sk# ls

logs  sub  web

cd web

KROK 5. TEST VAŠEJ WEB STRÁNKY


V tejto fáze migrácie by mali byť vaše údaje z databázy a z FTP uložené na virtuálnom servery. Virtuálny server narozdieľ od zdieľaného hostingu si vyžaduje určité finálne doľadenie, ktoré sa realizuje cez Putty pri Windowse a cez konzolu pri inom operačnom systéme.

KROK 6. FINÁLNE DOKONČENIE


A. FILE PERMISSION

je nastavený na root, je potrebné ho zmeniť

SSH:

chown -R pouzivatel:skupina priecinok1 priecinok2 …

Riešenie:

root@menovashoservera:/data/web/meno-vasej-domeny.sk# ls -ld

drwx—— 5 meno-vasej-domeny.sk 94974 37

B. .HTACCESS ZHADZUJE WEB. REWRITE ENGINE NIE JE ZAPNUTÝ:

Zapneme na VPS serveri mod_rewrite nasledovnými príkazmi

Run:

a2enmod rewrite apt-get install php5-curl

a potom server reštartujeme:

service apache2 restart

C. INTERNAL SERVER ERROR – PROBLÉM V .HTACCESS

(expire_headers, direktívy, ktoré začínajú na expire a headers je potrebné nahradiť, prípadne vymazať)

Váš web by mal byť v tejto chvíli úspešne premigrovaný a spustený na výkonný virtuálny server.


Aktualizované 17. decembra 2018

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať: