Maria DB 10.1

Od vydania MySQL 5.1 prešlo MySQL intenzívnym vývojom. Mnohé operácie nad databázou sa výrazne optimalizovali, vylepšil sa systém výberu dát z databázy tak, aby sa prehľadávali menšie objemy pri rovnakom query. Samozrejme tento vývoj sme reflektovali aj nasadením vyššej verzie MySQL. MariaDB je fork-om, oddelenou vetvou  MySQL, ktorú založili povodni vývojári MySQL. Keď sme vyberali, ktorú variantu MySQL nasadíme, robili sme rozisahle testy výkonu, kde nám ako jednoznačný víťaz vyšiel pravé MariaDB 10.1. 

Prečo použiť MariaDB 10.1 ? 


1. Je spätne plne kompatibilná s Mysql 5.1.

2. Dokáže optimalizovať drvivú väčšinu subquery.

3. Má lepší query cache –  vie si zapamätať časté query na databázu a tieto vracať podstatne rýchlejšie.

4. Má vyšší výkon pri operáciách typu ORDER BY.

5. Má zavedený Percona XtraDB ako náhradu za štandardný InnoDB.

Údaje k MariaDB 10.1


1. Správa databázy MariaDB 10.1 (phpmyadmin): https://db101.websupport.sk/.

2. Správa databáz mysql (Adminer): http://adminer.websupport.sk/.

3. V php skriptoch používajte pre MariaDB 10.1:  :/tmp/mariadb101.sock

4. MariaDB 10.1 server: mariadb101.websupport.sk, port: 3312

Viac o výhodách MariaDB 10.1 sa môžete dočítať na nasledujúcich linkoch:


Aktualizované 13. januára 2019

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať: