Zmena fakturačných údajov na faktúre

 

Ak potrebujete, aby zaslaná faktúra obsahovala iné fakturačné údaje ako obsahuje, nemusíte volať helpdesk. Prostredníctvom WebAdmina ich môžete zmeniť aj sami. 

Fakturačné údaje je z našej strany možné dodatočné zmeniť iba na faktúrach (daňových dokladoch), ktoré boli vystavené v aktuálnom mesiaci

 

Postup pri zmene fakturačných údajov na faktúre


1. Prihláste sa do Webadmina.

2. Uistite sa, že váš účet obsahuje viacero fakturačných profilov. Ak to tak nie je, musíte najskôr vytvoriť nový fakturačný profil s údajmi, ktoré chcete použiť.

3. Kliknite na záložku Faktúry.


 

​4. Pri vybranej faktúre kliknite na tlačidlo Zmeniť fakturačné údaje.

5. V pravej časti faktúry, dole pod zákazníkovými fakturačnými údajmi, vyberte zo zoznamu fakturačný profil, ktorý chcete použiť, alebo vložte nové fakturačné údaje.

6. Pokiaľ chcete uložiť fakturačné údaje vo fakturačnom profile, zaškrtnite možnosť Zmeniť aj vo fakturačnom profile. 

7. Zmenu uložte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

 

 

Upravenú faktúru si môžete stiahnuť cez WebAdmin, alebo nechať nanovo zaslať kliknutím na tlačidlo Preposlať, ktoré sa nachádza pri každej faktúre v zozname faktúr.

V prípade, že služby fakturujeme viacerým subjektom, nezabudnite v Nastaveniach predvoliť pre aké služby sa majú fakturačné profily používať.