Nastavenie SFTP klienta

 

Na pripájanie pomocou bezpečného protokolu SSH môžete použiť niektorého SFTP klienta, napr. WinSCP.

 

 

Pripojenie pomocou programu WinSCP


1. Do poľa Hostitel vpíšte adresu servera - štandardne vašadoména.sk, prípadne IP adresa špecifikovaná pri vašom FTP účte.


2. Číslo portu ponechajte na 22.

3. Do poľa Užívatelské jméno vpíšte prihlasovacie meno. Môžete si ho nastaviť v administračnom rozhraní.

4. Doplňte príslušné heslo.

5. V rozbaľovacom menu Přenosový protokol ponechajte predvolený typ SFTP.

6. Pripojenie dokončite kliknutím na Přihlásiť.

7. Po prihlásení choďte do horného menu Spojení a aktuálne spojenie uložte kliknutím na Uložit spojení - pri budúcom spustení programu nebudete musieť údaje zadávať nanovo. Prístup k uloženým pripojeniam je z úvodného dialógového okna: Spojení > Uložená spojení.

8. Na odpojenie od servera choďte do horného menu Spojení a zvoľte Odpojit.

 

Poznámka: Prihlasovacie údaje do Webftp nájdete po prihlásení do Webdmina v sekcii FTP účty pri požadovanej doméne/Prihlasovacie údaje. Pre viac informácii pozri tu.

 

 

 

Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si: