Veľkosť e-mailovej správy

 

Maximálna veľkosť prijatého/odoslanému e-mailu vrátane všetkých príloh je približne 21 MB.

Na serveri je nastavená max. veľkosť emailu 32 MB. Mailový klient (Thunderbird, Outlook) však e-maily (presnejšie binárne prílohy) pre odoslaním transformuje do kódovania base64. Takto kódovaný email zaberá približne o 33% viac miesta ako pôvodný. Reálna veľkosť emailu preto musí byť o tretinu menšia ako je maximum, čiže cca 21 MB.

Upozornenie: Na väčšine serverov býva maximálna veľkosť e-mailu nastavená na cca 6 MB. Ak sa pokúsite na takýto server odoslať väčší email, server spoločnosti WebSupport ho síce odošle, ale cieľový server ho neprijme. Preto odporúčame odosielať e-maily aj s prílohou do 6 MB.