Zmena názvu The hostingu

 

Pokiaľ máte záujem o zmenu názvu služby The Hosting, môžete tak vykonať priamo v prostredí Webadmina.

 

Zmenu názvu The Hostingu


 

1. Prihláste sa do WebAdmina.

2. V časti Moje služby prejdite do Administrácie The hostingu.

3. V ľavom menu zvoľte záložku Zmena názvu The Hostingu.

 

 

4. Do poľa Fakturačný názov vložte nový názov a pokračujte kliknutím na Uložiť.

 

 

 

Upozornenie: Spolu so zmenou názvu služby The Hosting sa zmení aj FTP login hlavného FTP účtu k hostingu. Prihlasovanie pomocou predošlého hlavného loginu už nebude možné a bude nutné použiť nový FTP login.