Zmena hesla do databázy

 

V prípade, že ste zabudli heslo do databázy alebo ho potrebujete zmenit, môžete zadať nové heslo priamo vo Webadmine. 

 

1. Prihláste sa do WebAdminu.

2. V sekcii Služby vyhľadajte vašu doménu a kliknite na ňu.

3. V ľavom menu choďte do záložky Databázy/Zoznam/Správa.

4. Vyberte možnosť Prihlasovacie údaje a iné info -> Prihlasovacie údaje.

 

 

5. Kliknite na zelené tlačidlo zmeniť heslo. Dostanete sa do sekcie pre úpravu nastavení.

 

 

Poznámka: Nezabudnite v rámci konfigurácie vašej aplikácie zmeniť prístupové údaje k databáze.