A záznamy

DNS záznam typu A slúži pre nastavanie konkrétnej IP adresy, z ktorej sa má načítavať obsah pre danú adresu (doménu alebo subdoménu). Pre každú subdoménu je možné nastaviť ľubovoľnú IP adresu podľa potreby. IP adresu je nutné zadať vo formáte IPv4 (napr. 37.9.168.19). Pre IP adresu v tvare IPv6 použite AAAA záznam. 

Príklad: Doména mojadomena.sk má pomocou A záznamu priradenú IP adresu 37.9.168.19. To znamená, že po zadaní adresy mojadomena.sk sa v prehliadači zobrazí obsah zo servera so zadanou IP. Subdoména mail.mojadomena.sk má pomocou A záznamu priradenú IP adresu 37.9.175.21. To znamená, že po zadaní adresy mail.mojadomena.sk sa v prehliadači zobrazí obsah zo servera so zadanou IP, v tomto prípade služba pre prácu s mailami vo WebSupporte.

 

Nastavenie je dostupné priamo vo webadmin rozhraní. Postup je nasledovný:

 

1. Prihláste sa na stránke admin.websupport.sk.
2. Kliknite v zozname služieb na doménu
3. V ľavom menu vyberte položku DNS a prekliknite sa na záložku A.

Úprava DNS A záznamov ponúka možnosti ako vytvoriť nový záznam, upraviť alebo vymazať už existujúci. Zmeny sa prejavia do 15 minút.