Správa užívateľov

Vytvorenie nového užívateľa

Nového užívateľa môžete vytvoriť pri presune služieb pod iný účet. 1. Kliknite na nastavenia vpravo hore -> Zmena vlastníka služieb 2. Vytvorte žiadosť na zmenu cez tlačidlo Zmeniť vlastníka mojich služieb Existujú 2 typy užívateľov ------------------------- Subadmin (http://www.websupport.sk/support/654209-Subadmin) Nezávislý užívateľ (http://www.websupport.sk/support/365303-Nezávislý-užívateľ)

Presun služby na iného užívateľa

Zmena vlastníka služby umožňuje užívateľovi kompletne previesť objednanú službu na iného užívateľa. Presunom stráca pôvodný majiteľ nad službou akúkoľvek kontrolu, z toho dôvodu je potrebné tento krok vopred zvážiť. Pokiaľ presúvate službu za účelom sprístupnenia jej administrácie Vášmu programátorovi či správcovi, odporúčame na tento účel vytvoriť subadministrátorský účet alebo udeliť potrebné oprávnenia existujúcemu užívateľovi. Postup ------------------------- 1. Prihláste sa do Webadm...

Správa oprávnení užívateľov

Táto sekcia slúži na udelenie ako aj úpravu oprávnení na správu služieb pre nezávislých užívateľov a subadminov. Postup: ------------------------- 1. V hlavnom menu kliknite na položku Nastavenia (ozubené koliesko vpravo hore). 2. V menu kliknite na položku Oprávnenia služieb. 3. Pre udelenie nových oprávnení kliknite na zelené tlačidlo Udeliť oprávnenie. 4. V selektore služieb vyberte službu, pre ktorú potrebujete nastaviť oprávnenia. 5. Následne vyberte login užívateľa, ktor...

Subadmin

Subadmin ------------------------- Je limitovaný užívateľ, bez možnosti kúpy služieb. Vy môžete spravovať jeho služby, určovať mu práva na správu a kupovať mu služby. Tento typ užívateľa vytvárate najmä ak si služby spravujete prevažne samostatne a máte záujem časť kompetencií delegovať na tretiu osobu. V tomto prípade si rodičovský účet ponecháva nad subadminom kontrolu, účet je možne priebežne upravovať vrátane možnosti vymazania účtu. Pod subadministrátorský účet nie je možné presúvať ani ...

Nezávislý užívateľ

Je plnohodnotný užívateľ, absolútne neprepojený s vašim účtom. Túto možnosť oceníte najmä v prípade, že si prajete presunúť služby na nového užívateľa, ktorého ešte nemáte vytvoreného. Vytvorenie nezávislého užívateľa / Vytvorenie nového účtu ------------------------- 1. Prihlásite sa do Webadmina (http://admin.websupport.sk/sk/site/login). 2. Na hornej lište zvolíte možnosť Nastavenia -> Používatelia 3. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nezávislého užívateľa. 4. Vyplňte príslušný...