Inštalácia CMS Magento cez webovú konzolu

Na našom zdieľanom hostingu je možné napriek limitáciám redakčného systému nainštalovať  Magento s pomocou našej webovej konzoly.

Ako prvý krok je potrebná jej aktivácia. Návod ako si webovú konzolu aktivujete nájdete tu: webová konzolaPo aktivovaní webovej konzoly a úspesnom prihlásení stačí k úspešnej inštalácii postupovať podľa nasledujúcich krokov:
 

1. Vytvorte si databazu na hostingu, ktorú následne pripojíte k Magentu. Návod na vytvorenie databazy najdete tu: vytvorenie databázy

2. Na hosting si nahrajte zip súbor s Magentom. Inštalačný súbor je možné si stiahnuť z oficiálnej stránky https://magento.com/tech-resources/download. Na nahranie stiahnutého súboru je možné použiť akéhokoľvek FTP klienta, prípadne je možné využiť aj https://webftp.websupport.sk/

3. Ak sa zip súbor podarilo úspešne nahrať na hosting, tak je potrebné sa vrátiť do webovej konzoly, ktorá je už aktivovaná a zip súbor rozbalíme príkazom unzip <názov_súboru>


4. Následne treba upraviť práva pre súbor vykonávajúci inštaláciu a to príkazom chmod 744 bin/magento


5. Teraz už stačí pustiť samotný príkaz inštalácie, kde dáta v zátvorkách (vrátane zátvoriek <>) nahradíme vlastnými údajmi

 ./bin/magento setup:install
--backend-frontname admin
--db-host <host:port>
--db-name <db_name>
--db-user <db_user>
--db-password <db_pass>
--db-prefix mg_
--session-save files
--base-url http://<url.tld>
--language sk_SK
--timezone Europe/Bratislava
--currency EUR
--use-rewrites 1
--use-secure 0
--base-url-secure 0
--use-secure-admin 0
--admin-user <admin_name>
--admin-password <admin_pass>
--admin-email <admin_mail>
--admin-firstname <first_name>
--admin-lastname <last_name>

Ukážka, ako má vyzerať výsledný príkaz, ktorý je nutné pustiť vo webovej konzole:

./bin/magento setup:install --backend-frontname admin --db-host mariadb101.websupport.sk:3312 --db-name magento --db-user magento --db-password SilneHeslo123 --db-prefix mg_ --session-save files --base-url http://domena.tld --language sk_SK --timezone Europe/Bratislava --currency EUR --use-rewrites 1 --use-secure 0 --base-url-secure 0 --use-secure-admin 0 --admin-user Admin --admin-password SilneHeslo123 --admin-email admin@domena.tld --admin-firstname Janko --admin-lastname Hrasko

6. Na záver je nutné ešte vo webovej konzole pustiť príkaz ./bin/magento cron:run aby sa aktivola cron úloha
 

Po úspešnej inštalácii je CMS Magento pripravené na používanie. Administrácia je dostupná na http://domena.tld/admin