Databázy

Migrácia/upgrade MySQL databáz

Migrácia/upgrade MySQL databáz Pre zmenu typu databázy môžete použiť rozhranie Webadminu. Zmeniť typ databázy viete na pár kliknutí. 1. Prihláste sa do Webadmina (http://admin.websupport.sk). 2. V sekcii Služby si zvoľte doménu, pri ktorej potrebujete premigrovať databázu a kliknite vľavo na možnosť Databázy. 3. Pri konkrétnej databáze kliknite na Správa, následne vytvoriť kópiu 4. Zobrazí sa upozornenie, že sa pre vytvorenie kópie musí najprv vytvoriť aktuálna záloha - toto je v poriadku...

[EN] Migrating a database from MySQL 5.0/5.1 to MySQL 5.7

This migration can be done via Webadmin. Steps are the same for different database versions, although only migrating to a newer version is typically supported. - Log in to Webadmin - Choose your domain and open the Databases section - Find the database you with to migrate, and select Manage -> Duplicate - A dialog informing you that a backup will have to be created is shown, this is OK. Click continue. - On the next screen, pick the target database type, choose a na...

Databáza napadnutá vírusom

Pokiaľ sa napadnutie stránky nachádza v samotnej databáze, je možné využiť vírus skener, podľa návodu na linku tu (https://www.websupport.sk/support/381579-V%C3%ADrus-skener). Následne sa Vám v dolnej časti stránky zobrazí nasledovné ohlásenie: V tomto prípade vidíme, že sa jedná o napadnutú databázu s názvom sample123_inf, napadnutie sa nachádza konkrétne v tabuľke wp_posts a podľa popisu sa jedná o string CoinHive. Pri iných zistených napadnutiach databáz sa zobrazí iný názov infikácie. Návod...

Vytvorenie nového databázového užívateľa

Na vytváranie databázových užívateľov slúži administračné rozhranie WebAdmin. Postup na vytvorenie užívateľa ------------------------- 1. Prihláste sa do Webadmina (https://admin.websupport.sk/sk/site/login) 2. V sekcii Služby vyhľadajte Vašu doménu a kliknite na ňu. 3. V ľavom menu choďte do záložky Databázy/Zoznam/Správa a tu si vyberte možnosť Používatelia 4. V pravom hornom rohu kliknite na Vytvoriť nového užívateľa 5. Vyplňte prihlasovacie údaje a zvolíte aké práve chcete dať no...

Napojenie WordPress na inú databázu

Napojenie WordPress na inú databázu Ak potrebujete zmeniť databázu pripojenú na WordPress, zmena je jednoduchá a zaberie pár minút. Postupujte podľa krokov nižšie. Pre zmenu databázy budete potrebovať novú databázu a prístup na FTP. Kópiu súčasnej databázy (aj so zmenou typu) viete vytvoriť podľa tohto návodu (https://www.websupport.sk/support/index.php?type=page&urlcode=677332&title=Migr%C3%A1ciaupgrade-MySQL-datab%C3%A1z). Prístupové údaje do FTP získate tu: Prihlasovacie údaje do FTP (https...

Napojenie Joomly na inú databázu

Napojenie Joomly na inú databázu Ak potrebujete zmeniť databázu pripojenú na CMS Joomla, zmena je jednoduchá a zaberie pár minút. Postupujte podľa krokov nižšie. Pre zmenu databázy budete potrebovať novú databázu a prístup na FTP. Kópiu súčasnej databázy (aj so zmenou typu) viete vytvoriť podľa tohto návodu (https://www.websupport.sk/support/index.php?type=page&urlcode=677332&title=Migr%C3%A1ciaupgrade-MySQL-datab%C3%A1z). Prístupové údaje do FTP získate tu: Prihlasovacie údaje do FTP (https:/...

Napojenie Prestashopu na inú databázu

Napojenie Prestashopu na inú databázu Ak potrebujete zmeniť databázu pripojenú na CMS Prestashop, zmena je jednoduchá a zaberie pár minút. Postupujte podľa krokov nižšie. Pre zmenu databázy budete potrebovať novú databázu a prístup na FTP. Kópiu súčasnej databázy (aj so zmenou typu) viete vytvoriť podľa tohto návodu (https://www.websupport.sk/support/index.php?type=page&urlcode=677332&title=Migr%C3%A1ciaupgrade-MySQL-datab%C3%A1z). Prístupové údaje do FTP získate tu: Prihlasovacie údaje do FTP...

Napojenie Drupalu na inú databázu

Napojenie Drupalu na inú databázu Ak potrebujete zmeniť databázu pripojenú na CMS Drupal, zmena je jednoduchá a zaberie pár minút. Postupujte podľa krokov nižšie. Pre zmenu databázy budete potrebovať novú databázu a prístup na FTP. Kópiu súčasnej databázy (aj so zmenou typu) viete vytvoriť podľa tohto návodu (https://www.websupport.sk/support/index.php?type=page&urlcode=677332&title=Migr%C3%A1ciaupgrade-MySQL-datab%C3%A1z). Prístupové údaje do FTP získate tu: Prihlasovacie údaje do FTP (https:...

Pripojenie aplikácie na databázu cez localhost (mysql_connect)

Ak potrebujete pripojiť vašu aplikáciu na databázu cez localhost, je potrebné vo Webadmine nastavit na aký typ databázy má localhost smerovať. Pre nastavenie sa smerovania localhostu: 1. Prihláste sa do WebAdminu (https://admin.websupport.sk/). 2. V sekcii Služby vyhľadajte vašu doménu a kliknite na ňu. 3. V ľavom menu si zvoľte sekciu WEB a v rámci nej sekciu PHP nastavenia. 4. Posledný riadok na stránke je "typ DB pre mysql_connect('localhost')". Tu si viete nastaviť, na aký typ datab...

Obnovenie databázy zo záloh

Obnova databáz zo zálohy ------------------------- Všetky databázy sú zálohované automaticky v 24-hodinovom intervale. Užívatelia ich majú kedykoľvek k dispozícii prostredníctvom WebAdmina. Zálohy v zozname sú triedené podľa verzie databázy a dátumu. Server archivuje zálohy 14 dní. 1. Prihláste sa do WebAdminu (https://admin.websupport.sk/). 2. V sekcii Služby vyhľadajte vašu doménu a kliknite na ňu. 3. V ľavom menu kliknite na tlačidlo Databázy a následne na tlačidlo Zálohy. 4...

Zmena hesla do databázy

V prípade, že ste zabudli heslo do databázy alebo ho potrebujete zmenit, môžete zadať nové heslo priamo vo Webadmine. 1. Prihláste sa do WebAdminu (https://admin.websupport.sk/). 2. V sekcii Služby vyhľadajte vašu doménu a kliknite na ňu. 3. V ľavom menu choďte do záložky Databázy/Zoznam/Správa. 4. Vyberte možnosť Prihlasovacie údaje a iné info -> Prihlasovacie údaje. 5. Kliknite na zelené tlačidlo zmeniť heslo. Dostanete sa do sekcie pre úpravu nastavení. Poznámka:...

Vytváranie databáz

Na vytváranie databáz slúži administračné rozhranie WebAdmin. Vytváranie v prostredí klienta phpMyAdmin (http://www.phpmyadmin.net/) nie je povolené. Postup na vytvorenie databázy ------------------------- 1. Prihláste sa do WebAdminu (https://admin.websupport.sk/). 2. V sekcii Služby vyhľadajte vašu doménu a kliknite na ňu. 3. Vľavo sekcia Databázy, následne vpravo hore Vytvoriť novú databázu. 5. V rozbalovacom okne si vyberte typ databázy, ktorú potrebujete vytvoriť a zadajte požad...

Migrácia databázy z MySQL 5.0 na MySQL 5.7

Na túto migráciu stačí použiť rozhranie Webadmin. Postup je podobný ako pri migrácií databáz MySQL 5.0 na MySQL 5.7: 1. Prihláste sa do Webadmina (http://admin.websupport.sk/sk/site/login). 2. V sekcii Služby si zvoľte doménu, pri ktorej potrebujete vytvoriť databázu a kliknite na možnosť Databázy. 3. Pri MySQL 5.0 databáze, ktorú chcete premigrovať, stlačte na tlačidlo Správa a následne Vytvoriť kópiu 4. Zobrazí sa upozornenie, že sa pre vytvorenie kópie musí najprv vytvoriť aktuálna zálo...

Vytvorenie kópie databázy

Občas sa môže vyskytnúť situácia, kde by ste potrebovali vytvoriť kópiu databázy, či už za účelom testovania, prechodu na vyššiu verziu databázového servera, alebo vytvorenia kópie aplikácie za účelom ďalšieho vývoja. Bežne by tento proces obnášal namáhavé vytvorenie zálohy databázy cez phpmyadmin, vytvorenie novej databázy a následne nahratie údajov. Rozhodli sme sa Vám ho uľahčiť jednoduchým zlepšovákom, ktorým môžete vytvoriť kópiu rýchlo a bez zbytočných operácii. Postup pri vyt...

Databáza

Databáza ------------------------- Databáza slúži na uloženie informácií takým spôsobom, že počítačový program, alebo človek môže použiť špeciálny jazyk na získavanie týchto informácií. Vďaka presne určenej štruktúre umožňuje ľahké vyhľadávanie a triedenie aj pri veľkom množstve dát. Najrozšírenejšie databázové systémy: MySQL, PostgreSQL, MariaDB a pod. ------------------------- V súčasnom období je asi najpoužívanejšou databázou MySQL databáza. Ide o takzvanú relačnú databázu. To pre...

Import databáz

Pri importovaní databáz sa textový súbor s inštrukciami na vytvorenie tabuliek a všetkými údajmi (zvyčajne s prípomou .SQL) nahrá do inej databázy. Podobne ako pri iných operáciách s SQL, aj tu je dobrým pomocníkom rozhranie PhpMyAdmin. - Prihláste sa do PhpMyAdmin*. - V ľavom menu, hneď pod ikonami, vyberte požadovanú databázu. - Kliknite na ikonu SQL v ľavej časti obrazovky a vyberte záložku Importovať súbory. - Vyberte SQL-súbor, ktorý chcete importovať. - Dokončite kliknutím ...

Import databáz väčších ako 96 MB

Pokiaľ potrebujete importovať databázu, ktorej veľkosť presahuje 96 MB, v rozhraní phpMyAdmin narazíte na limit stanovený maximálnou veľkosťou uploadovaného súboru (návod na import menších DB nájdete tu (//www.websupport.sk/support/353560-Import-databáz)). V tomto článku si ukážeme ako prekonať spomínané obmedzenie, či už pre používateľov operačných systémov Windows alebo Linux. Windows ------------------------- Budete potrebovať MySQL klienta, v ktorom nastavíte pripojenie k databázovému...

Zálohy databáz

Databázy každého hostingu sú u nás zálohované po dobu 14 dní. Zálohovanie údajov prebieha 1 krát denne väčšinou v skorých ranných hodinách. Zálohy databáz sú prístupné aj z rozhrania Webadmin v sekcii Databázy/Zálohy. Pre viac informácii o obnovení databáz si pozrite nasledujúci návod (//www.websupport.sk/support/200966-Obnovenie-databázy-zo-záloh). Na vytvorenie záloh databáz na cudzích serveroch (napr. pred migráciou webu), odporúčame phpMyAdmin (http://www.phpmyadmin.net/) alebo Admin...

Pripájanie sa k databáze

Pre spojenie s databázou je na hostingu použitý redirektor, ktorý spojenia na databázu presunie na správny databázový server. Ideálne je preto použiť pre spojenie unix socket. Každá verzia MySQL na hostingu má vlastný port a socket. Taktiež je možné použiť ako hostiteľa aj štandardný localhost, avšak aplikácia musí rešpektovat niektoré php nastavenia, ktoré toto smerovanie zabezpečujú. Na ktorú verziu MySQL smeruje localhost je možné regulovať cez WebAdmin, konkrétne v sekcii WEB -> PHP...

Pripojenie databázy na webovú aplikaciu

Pre pripojovaní databázy na Vašu webovú aplikáciu je možné použiť viacero možností, v závislosti od konkrétnej verzie databázy, ktorú používate. Pre správne pripojenie je potrebné použiť 4 základné parametre: - názov databázy - meno používateľa databázy - heslo k databáze - názov servera (hostiteľa) databázy O tom, ako si môžete pripojiť databázu na redakčné systémy sa môžete dočítať aj v našom návode (//www.websupport.sk/support/568603-Úprava-konfiguračného-súboru-vo-WordP...

Prístup k MSQL cez príkazový riadok

Za účelom správy databáz z príkazového riadku sa zvyčajne pripája pomocou prístupov pre správcu databázového servera - používateľa root . Pozor, tieto prístupy sú odlišne od root hesla pre prístup k VPS , databázový server má svoj vlastný systém používateľov. Pre VPS zakúpené so službou ServerManager nájdete heslo v súbore /root/.mysqlpass . Spojenie v takom prípade viete spraviť pomocou príkazu _mysql -uroot -p`cat /root/.mysqlpass`_ ServerManager potrebuje mať pre korektnú sp...

Maria DB 10.1

Od vydania MySQL 5.1 prešlo MySQL intenzívnym vývojom. Mnohé operácie nad databázou sa výrazne optimalizovali, vylepšil sa systém výberu dát z databázy tak, aby sa prehľadávali menšie objemy pri rovnakom query. Samozrejme tento vývoj sme reflektovali aj nasadením vyššej verzie MySQL. MariaDB je fork-om, oddelenou vetvou MySQL, ktorú založili povodni vývojári MySQL. Keď sme vyberali, ktorú variantu MySQL nasadíme, robili sme rozisahle testy výkonu, kde nám ako jednoznačný víťaz vyšiel pravé Maria...

Technické parametre MYSQL

Pre správny beh aplikácii odporúčame používať minimálne MySQL vo verzii 5.7. Vývoj pre MySQL verzie 4.0, 4.1 a 5.0 bol ukončený. Technické parametre MySQL ------------------------- Mysql51 - verzia 5.1.63-percona * tmp_table_size = 256mb Mysql57 - verzia 5.7.10-3-percona * tmp_table_size = 256mb Konfiguráciu servera, na ktorom je umiestnený hosting je možné získať pomocou SQL príkazu SHOW VARIABLES. Spoločné pre všetky 5.X verzie ------------------------- Da...

Migrátor databázy

Ak potrebujete skopírovať databázu umiestnenú mimo WebSupport serverov alebo pod iným účtom, môžete využiť náš nástroj migrátor. Stačí vyplniť všetky údaje potrebné na pripojenie sa k danej databáze a údaje, ktoré sa majú použiť pre vytvorenie novej databázy so skopírovaným obsahom. Po odoslaní požiadavky bude migrácia zaradená na spracovanie a podľa vyťaženosti systému aj zrealizovaná. Čas dokončenia migrácie môže byť niekoľko minút až hodín. Progres môžete sledovať v zozname migrácií. Po...

Presun databázy pod inú doménu

Každá databáza vo WebSupporte je priradená k jednej doméne/hostingu. Vďaka tomu sa aj dostávate do manažmentu databázy cez manažment domény/hostingu. Na tomto mieste môžete zmeniť nadradenú doménu/hosting pre datábazu v rámci Vášho Websupport konta. Po dokončení zmeny už nebude manažment databázy dostupný pri pôvodnej doméne, ale presunie sa pod manažment vybranej novej domény. Takto presúvať databázu je možné len medzi hostingami pod Vašim účtom. Poznámka: Pokial potrebujete skopírovať...

Globálne štatistiky databáz

Globálne štatistiky databáz sú dostupné po prihlásení do Webadmina. (http://admin.websupport.sk/sk/site/login) 1. Vyberte si v sekcii Služby doménu, pri ktorej potrebujete zobraziť štatistiky a kliknite na Databázy. 2. V ľavom menu choďte do záložky Databázy a v rámci danej záložky do Globálne štatistiky. V prehľade sú zobrazené všetky štatistiky pre každú vytvorenú databázu. V štatistikách je zobrazený rast veľkosti, CPU operácie, prenesené dáta (MB), počet pripojení a počet upra...

Globálna história zmien pri databázach

História zmien pri databázach je dostupná priamo vo Webadmine (http://admin.websupport.sk/sk/site/login). K dispozícii je globálna história pre všetky databázy pod doménou a aj zvlášť pre každú databázu. Globálna história zmien ------------------------- Globálnu históriu zmien nájdete vo Webadmine (http://admin.websupport.sk/sk/site/login), v administrácii príslušnej domény. Po kliknutí na Administráciu vyberte v ľavom menu záložku Databázy a v rámci nej sekciu Globálna história zmien...