Subadmin


Je limitovaný užívateľ, bez možnosti kúpy služieb. Vy môžete spravovať jeho služby, určovať mu práva na správu a kupovať mu služby. Tento typ užívateľa vytvárate najmä ak si služby spravujete prevažne samostatne a máte záujem časť kompetencií delegovať na tretiu osobu. V tomto prípade si rodičovský účet ponecháva nad subadminom kontrolu, účet je možne priebežne upravovať vrátane možnosti vymazania účtu. Pod subadministrátorský účet nie je možné presúvať ani objednávať žiadne služby.

 

Vytvorenie subadmina


1. Pre vytvorenie subadmina je potrebné sa prihlásiť do Webadmina.

2. V hornom menu kliknite na Nastavenia ->Subadmini

3. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť subadmina.

4. Vyplňte príslušný formulár pre vytvorenie účtu - login, heslo, email a ideálne aj telefónne číslo a kliknite na pokračovať

5. Vyberte služby, ku ktorým má mať subadmin prístup

 

Zmazanie subadmina


V prípade záujmu o zmazanie subadmina stačí ísť do Zoznamu užívateľov a zvoliť možnosť Zmazať

Osamostatnenie subadmina


V prípade záujmu o zmenu subadminského konta na plnohodnotného užívateľa je možné zmenu vykonať jednoduchou cestou: