CNAME záznamy

CNAME záznamy

CNAME je skratka pre Canonical Name record a spôsobuje, že jeden názov domény je aliasom pre iný. Takáto doména má platné všetky subdomény a DNS záznamy originálu. V DNS zázname je nadradený nad A záznamami a MX záznamami, teda prehliadač najskôr prečíta CNAME záznam, a keď žiadny CNAME záznam neexistuje, dopytuje sa na konkrétnu IP adresu v A záznamoch.

 

Nastavenie je dostupné priamo vo Webadmin rozhraní.. Postup je nasledovný:

 

1. Prihláste sa na stránke admin.websupport.sk.
2. Kliknite v zozname služieb na doménu
3. V ľavom menu vyberte položku DNS
4. Prekliknite sa na zalozku CNAME.

5. Pre vytvorenie nového záznamu stačí kliknúť na tlačidlo Vytvoriť nový záznam.

6.  Do prvého riadku (1. Pre adresu) zadajte subdoménu, ktorú chcete pomocou CNAME záznamu presmerovať, do druhého riadku (2. Hodnota) sa zadáva ciel presmerovania. Hodnota TTL (3.) určuje, ako dlho si môžu servery poskytovateľov internetu zapamätať dané nastavenie. čas je uvedený v sekundách.