Zmena registrátora .hu domén

 

Zmena registrátora .hu domény


V prípade právnickej osoby

je potrebné vyplniť a podpísať ziadosť o registráciu .hu domény. K žiadosti je nutné priložiť Výpis z obchodného registra a Podpisový vzor konateľa spoločnosti (stačia obyčajne kópie). Tieto tri dokumenty nám prosím zašlite mailom na adresu helpdesk@websupport.sk a my zahájime transfer.

V prípade fyzickej osoby

je potrebné vyplniť a podpísať ziadosť o registráciu .hu domény. K žiadosti je nutné priložiť Vyhlásenie o pravosti osobných údajov. Tieto dokumenty nám prosím zašlite mailom na adresu helpdesk@websupport.sk a my zahájime transfer.

 

 

 

Zmena držiteľa .hu domény


Pri zmene drzitela domény je potrebne vyplniť všetky dokumenty popísané v sekcii Transfer .hu domény a je knim potrebné pripojit ešťe tlačivo (Declaration of Domain Name Renunciation), v ktorom sa pôvodný držiteľ zriekne domény v prospech nového držiteľa.