Virtuálny server

Let's Encrypt SSL certifikáty na VPS (Ubuntu)

Tento návod ukazuje, ako nainštalovať balík certbot a pomocou neho aktivovať Let's Encrypt certifikát na Virtuálnom Serveri (ďalej VPS). V prípade potreby garancie SSL certifikátu, alebo potreby úpravy CSR si pozrite našu ponuku platených SSL certifikátov (https://www.websupport.sk/ssl-certifikaty). Predpoklady Na úspešnú inštaláciu SSL certifikátu podľa tohto návodu je potrebné splniť nasledovné kritériá: - VPS s operačným systémom Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04 alebo Ubuntu 16.04 - Web...

VPS manažment

Cez funkcionalitu vo Webadmine je možný pokročilý manažment vášho virtuálneho servera (VPS) (https://www.websupport.sk/virtual-server). Manažment VPS obsahuje tie najdôležitejšie informácie pre používateľa o stave VPS, základných údajoch a poskytuje funkcionalitu, pomocou ktorej dokážete VPS zapnúť/vypnúť/reštartovať server prípadne zmeniť jeho parametre. K manažmentu virtuálneho servera sa dostanete cez Webadmin, stačí ak kliknete v Službách na službu VPS. Následne sa dostanete do prehľadu slu...

Úprava parametrov virtuálneho servera

Úpravu parametrov virtuálneho servera je možné vykonať aj priamo z Webadmina rozhrania (https://admin.websupport.sk/sk/site/login). K úprave parametrov sa dostanete cez tlačidlo “Uprav parametre”, ktoré nájdete vo Webadmine v sekcii “Služby” po kliknutí na službu VPS. Následne sa vám zobrazí prehľad virtuálneho servera, kde môžete vidieť kartu Parametre VPS. Parametre upravíte kliknutím na Upraviť parametre. Po kliknutí sa vám zobrazia možnosti na zmenu. Vybrať si môžete z aktuálnych balí...

Snapshoty na virtuálnom serveri

Snapshoty slúžia na uloženie stavu celého OS Vášho virtuálneho servera, ku ktorému sa je možné "vrátiť v čase" - napríklad po nevydarenej zmene konfigurácii, či aktualizáciách. Vráti sa celý image disku, teda nie je možné vybrať konkrétne adresáre a súbory ako v prípade služby Zálohovanie. Ku každému VPS je jeden snapshot so životnosťou 28 dní zadarmo, prípadne si objednať ďalšie. Náš helpdesk Vám vždy rád poradí. ------------------------- Ako vytvorím nový snapshot? V prvom rade je pred ...

Server manager

Server manager slúži na vlastnú správu virtuálneho servera bez nutnosti inštalovať doplnkové aplikácie na správu. Server manager je dostupný s klasickým Webadminom, čiže môžete pomocou server managera vytvárať a nastavovať všetko potrebné, podobne ako ste zvyknutí zo zdieľaného hostingu (https://www.websupport.sk/the-hosting). Do správy server managera sa dostanete ak v službách kliknete na samotnú službu server managera, následne uvidíte základný prehľad. Do samotnej správy sa dostanete kliknu...

Zálohovanie a snapshoty

Kombinácia služby Zálohovanie a snapshotov sú spoľahlivým spôsobom pre udržiavanie Vašich dát a stavu OS v bezpečí, napríklad pri práci s dátami, či bežnej údržbe servera a aktualizáciách. Obe majú svoje využitie a špecifikácie, ktoré si predstavíme v tomto článku. Zálohovanie Zálohovanie slúži na bezpečné ukladanie dát Vášho servera, ktoré sa vykonáva prostredníctvom vyhradenej optickej sieti do iného datacentra (to sa nachádza na opačnom konci Bratislavy). Zálohy sú vykonávané na úrovni s...

Virtuálny server

Pri službe virtual server je fyzický server rozdelený na niekoľko samostatných častí, využívaných viacerými používateľmi. Každý používateľ využíva pomernú časť priestoru na disku i celkového výkonu servera, ktorú má len pre seba (napr. pri 8 užívateľoch je to 1/8 miesta + 1/8 výkonu). Viac o službe virtual server sa môžete dozvedieť na našej stránke (https://www.websupport.sk/virtual-server). CIEĽOVÁ SKUPINA ------------------------- * stredne veľké firmy/organizácie s viacerými...

Zmena hesla na virtuálny server

V prípade záujmu o zmenu hesla na prístup k VPS stačí zadať príkaz: passwd "heslo" V akom priečinku budete pri spúšťaní príkazu passwd je v tomto prípade jedno. Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si: Náš Blog (http://websupport.sk/blog/) Často kladené otázky (http://websupport.sk/faq/)

Verzia aplikačného servera na virtuálnom serveri

Aktuálne si pri operačnom systéme Ubuntu (14.04 a 16.04) môžete vybrať z viacerých verzií. Okrem minimálnej, základnej čistej inštalácie máte k dispozícii verzie: LAMP * Linux + Apache 2.4 + MySQL 5.7 + PHP 7.0 LEMP * Linux + Nginx 1.10 + MySQL 5.7 + PHP 7.0 Server Manager * LAMP verzia s GUI rozhraním pre správu od WebSupportu **Apache alebo Nginx?** Jedna sa o dva globálne najpoužívanejšie aplikačné servery, no aký je medzi nimi rozdiel a podľa čoho sa máte r...

Verzia databázového servera na virtuálnom serveri

V prípade, že ste si objednali virtuálny server (https://www.websupport.sk/virtual-server) so službou server manažér, na virtuálnom serveri máte už nainštalovaný databázovy server vo verzii: * Ubuntu 12.04 webadmin - databázový server vo verzii MariaDB 5.5 * Ubuntu 14.04 webadmin - databázový server vo verzii MariaDB 5.5 Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si: Náš Blog (http://websupport.sk/blog/) Často kladené otázky (http://websupport.sk/faq/)

Úprava konfiguračného súboru na virtuálnom serveri

EDITOR NANO ------------------------- Možnosť upraviť konfiguráciu software na serveri je nespornou výhodou VPS. Najpriamejšou cestou ako nastavenia zmenit je úprava konfiguračného súboru priamo na serveri . Využijete ju napríklad, keď hosting potrebuje navýšit limit pamäte pre PHP , povoliť externý prístup k databáze alebo navýšit hodnotu MaxClients (http://http//support.websupport.sk/754849-Nastavenie-MaxClients-a-ServerLimit---virtu%C3%A1lny-server). Na serveroch je pre rýchle úprav...

Správa služieb na virtuálnom serveri s Ubuntu

Pri viacerých administratívnych úkonoch je potrebné vykonať reštart či vypnutie služby. Najčastejšie je tomu tak pri zmene konfigurácie Apache2 a MySQL. V niektorých prípadoch je tiež potrebné úplne vypnúť a zamedziť jej opatovnému spúšťaniu. Tento návod popisuje základné úkony pre správu bežiacich služieb na serveri. Pre jeho použitie je potrebný prístup na príkazový riadok servera. ZISTENIE STAVU SLUŽIEB NA SERVERI ------------------------- Na manažovanie stavu služieb v OS Ubuntu ...

Obnova webovej stránky zo záloh na virtuálnom serveri

V nasledujúcej časti si ukážeme postup obnovy webu, alebo aplikácie zo zálohy, ktorá je dostupná na virtuálnom serveri. Najprv pristúpime ku obnove súborov, následne obnovíme aj databázu. Na obnovu súborov použijeme program rsync, ktorý je pri kopírovaní dát veľmi efektívny. V prípade že sa na Vašom VPS nenachádza, inštalácia je jednoduchá: root@vps:~# apt-get install rsync Príkaz pre samotné kopírovanie je nasledovný, _pokúsime sa obnoviť web mojastranka.sk z dátumu (16.1.2015)_: ...

Prístup k záloham na virtuálnom serveri

Pokiaľ máte ku svojmu virtuálnemu serveru objednanú službu Zálohovanie, každý deň v nočných hodinách bude vykonaná záloha súborového systému a databáz. Tieto súbory sú dostupné na Vašom VPS prostredníctvom sieťového zdieľania, preto môžete vykonať obnovu priamo cez príkazový riadok alebo SFTP pripojenie kedykoľvek – aj v čase kedy zákaznícka podpora nie je k dispozícii. Posledná inštancia záloh sa nachádza v priečinku /backups , pričom v /backups/mysql sú umiestnené exporty (dumpy) MySQL dat...

Zálohovanie virtuálneho servera

Služba zálohovanie pri virtuálnom serveri vám umožní držať Vaše dáta staré 14 dní. Zálohujeme vždy raz denne, prevažne počas nočných hodín, aby sme zbytočne nezaťažovali prenos dát. Vaše zálohy si viete aj svojpomocne obnoviť. Pripravili sme preto 2 prehľadné manuály: 1. Obnova webu zo záloh na virtuálnom serveri (https://www.websupport.sk/support/045425-Obnova-webovej-str%C3%A1nky-zo-z%C3%A1loh-na-virtu%C3%A1lnom-serveri) 2. Prístup ku zálohám na virtuálnom serveri (https://www.websup...

Virtuálny server - sledovanie stavu Apache2 cez mod_status

Na virtuálnom serveri (https://www.websupport.sk/virtual-server) je dostupný mod_status, cez ktorý je možné sledovať aktuálny stav Apache2. Prístup k nemu je možné nastaviť príkazom: _htpasswd /etc/apache2/server-status.htpasswd pristupove_meno_ po zadaní hesla je možné sa prihlásiť cez: nazov_servera.vps.websupport.sk/server-status Vysvetlivky k hodnotám sú priamo na stránke, reflektujú aktuálny stav pri načítaní, tj. je vhodné párkrát obnoviť stránku, aby ste mali prehľad ako sa stav ...

Monitorovanie prostriedkov virtuálneho servera pomocou TOP a FREE

Na sledovanie celkového stavu virtuálneho servera je vhodný prikaz top. Po spustení top uvidíte na prvý pohľad pomerne veľa údajov. Pomôžeme Vám zorientovať sa: ------------------------- Top zoraďuje procesy podľa stĺpca, medzi stĺpcami prepínate znakmi < a > . Stlačením Enter získate aktuálny stav. Cpu(s): 3.3%us, 2.8%sy, 0.0%ni, 93.7% id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.2%st Mem: 1110024k total, 755596k used, 354428k free, 64k buffers Swap: 996024k total, 87416k used, 908608k free, 347...

Migrácia zo zdieľaného hostingu na virtuálny server

Ak plánujete migráciu vašich webových stránok zo zdieľaného hostingu na virtuálny server (VPS), postačí vám základná znalosť práce s Webadminom, FTP a SSH konzolou. Celý potrebný návod uvádzame v nasledovných krokoch. Návod je vytvorený za predpokladu objednaného Server Managera. KROK 1. ZÁLOHA DÁT Z HOSTINGU ------------------------- A. Záloha webu : pripojiť sa na FTP a nakopírovať súbory a priečinky na lokálny počítač B. Záloha databáz : Webadmin -> Databázy -> stiahn...

Inštalácia Redmine na Debian 7

How-to ako rozbehať Redmine na Debiane je na internete mnoho, máloktorý je ale komplexný a zbehne ako má, hlavne ak ide o poslednú verziu Redmine (http://www.redmine.org/)(2.6). Čo je to Redmine ? ------------------------- Redmine je otvorený softvér pre riadenie projektov. Vďaka pluginom je z neho možné spraviť aj takmer čokoľvek iné. Návod je robený pre nasledovný setup: * Debian 7 * Nginx * MariaDB/MySQL Predpokladáme, že web servera a databáza je už na sytéme nain...

Inštalácia proxy servera Varnish na virtuálny server

Varnish je proxy server pre cachovanie výstupov webových aplikacií. Ponúka vysokú mieru konfigurovateľnosti a výrazne vyšší výkon a nižšiu spotrebu pamäte. Pri správnej konfigurácii umožňuje serveru zvládnuť mnohonásobne viac návštevníkov. Varnish je nasadený pred webový server (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reverse_proxy_h2g2bob.svg) a požiadavky na porte 80. Poskytuje už predpripravené HTML požiadavky, čím minimalizuje počet požiadaviek na ktoré musí webserver vynaložiť pamäť a výkon C...

Nastavenie maxclients a serverlimit na virtuálnom serveri

Maxclients ------------------------- Nastavenie MaxClients nájdete v hlavnom konfiguračnom súbore Apache, tj. štandardne /etc/apache2/apache2.conf a to pod návestím: <IfModule mpm_prefork_module> Po nastavení je vhodné pre istotu spustiť test: apache2ctl -t a ak sa nevyskytnú chyby, tak konfiguráciu uplatníte pomocou: apache2ctl graceful MaxClients je možné navyšovať až do hodnoty ServerLimit, bez nutnosti reštartovať server (tj. ukončiť prebiehajúce spoj...

Inštalácia Memcache na virtuálny server

Memcache je vysoko výkonný systém na ukladanie objektov do pamäte, vyvíjaný najmä pre zvýšenie škáľovateľnosti dynamických webových aplikácii so zámerom znížiť záťaž na databázu a súborový systém. Jeho výkon sa najlepšie prejavuje pri veľkých počtoch súbežných načítani objektu vďaka flexibilnému systému prístupu k pamäti . Vo väčšine prípadov sú prístupy k disku najčastejšim miestom, kde dochádza k spomaleniu aplikácie najmä pokiaľ sa jedná o aplikáciu náročnejšiu na SQL databázu. Po dok...

Nastavenia php na virtuálnom serveri

V krátkom návode si povieme ako vykonať nastavenia PHP na Vašom virtuálnom serveri (https://www.websupport.sk/virtual-server). Pokiaľ potrebujete zmeniť memory_limit , open_basedir , safe_mode a ďalšie nastavenia môžete ich meniť úpravou súboru: /etc/php5/apache2/php.ini Pokiaľ meníte nastavenia pre príkazový riadok použite: /etc/php5/cli/php.ini Podpriečinok conf.d obsahuje konfiguračné súbory pre jednotlivé moduly. Ak ste, napríklad inštalovali APC cez balik php-apc, môž...

Prihlásenie na virtuálny server cez SSH

Prihlásiť sa na svoj virtuálny server (VPS) môžete napr. cez program putty (http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.67/htmldoc/) (Windows) alebo cez terminál (http://www.psychocats.net/ubuntu/terminal) (Linux, MacOS). Štandardne sa pre pripojenie používa port 22. Prihlasovacie údaje na vaše VPS sú vám zaslané pri objednávke servera. Takisto je okrem rozhrania ServerManager dostupné pre správu servera aj rozhranie Webmin na https://nazov_servera.vps.websupport.sk:10000 Pripojenie cez putty --...

Externý prístup k databáze na virtuálnom serveri

Externý prístup na databázu na virtuálnom serveri (VPS) ------------------------- V "továrenskom" nastavení je vzdialený prístup k MySQL serveru z bezpečnostných dôvodov zakázaný. Avšak, niekedy budete potrebovať poskytnúť vzdialený prístup k databázovému serveru pre kolegov prípadne budete chcieť využívať databázu zo stránky ktorá nie je na danom serveri. Tento návod bude vysvetľovať, ako na vašom VPS nastaviť vzdialený prístup k MySQL serveru. Pre jeho použitie je potrebné prihlásenie sa na...

Softvérová konfigurácia virtuálneho servera

Virtuálny server dodávame bežne s operačným systémom Debian 6.0 alebo Ubuntu Server 12.04 LTS. Aby sme nasadenie Vašich webových riešení uľahčili, server dodávame už s nainštalovaným základným LAMP stackom (https://www.websupport.sk/support/921540-Lamp). Okrem operačného systému Linux, Apache MySQL a Php je na serveri nainštalovaný aj OpenSSH daemon, ftp server ProFTPd , mailový server Postfix (http://www.postfix.org/documentation.html), phpMyAdmin (http://demo.phpmyadmin.net/master-config/) a ...

Nedostatok RAM pamäte na virtuálnom serveri

Množstvo pamäte RAM má pravdepodobne najväčší dopad na výkon vášho virtuálneho servera (VPS) (https://www.websupport.sk/virtual-server) a na počet návštevníkov, ktorý dokáže obslúžiť. Nedostatok pamäte RAM sa môže prejaviť viacerými spôsobmi, najčastejšie však nestabilitou bežiacich služieb ako FTP alebo MySQL server, alebo dlhými načítacími časmi stránok. Má moje VPS problém s nedostatkom RAM? ------------------------- Aktuálny stav pamäte RAM je možné skontrolovať po prihlásení na SSH (...

Využitie diskového priestoru na virtuálnom serveri

Jeden zo spôsobov ako zistiť využitie diskového priestoru na Vašom VPS je opýtať sa práve samotného systému. Na tento úkon existuje unixový nastroj df. Predtým ako je možné na serveri spúštať príkazy je potrebné sa na tento prihlásiť cez SSH alebo konzolu. Návod pre prihlásenie cez SSH je možné nájsť tu: Prihlásenie na VPS. (https://www.websupport.sk/support/800392-Prihl%C3%A1senie-na-virtu%C3%A1lny-server-cez-SSH) V prípade prihlásenia cez konzolu: * prihláste sa do Vášho konta n...

Najčastejšie príčiny vyčerpania priestoru na virtuálnom serveri

V prvom rade odporúčame preveriť veľkosť súborov vo /var/log/ ako aj log súboroch pre jednotlivé hostingy, ktoré nájdete v /data/web/domena.tld/logs. Veľkosti súborov je možné zistiť napr. z výstupu príkazov _ls -alh /var/log/* a ls -alh /data/web//logs/ _ V prípade súborov z priečinkov hostingov, t.j. z /data/web/domena.sk/logs/ je vhodné najskôr premazať staré archivované záznamy (súbory s príponou .gz) a ak treba uvoľniť viac miesta, poslúži príkaz touch /data/web/domena.tld/logs/access_log...

Lamp

LAMP ------------------------- Je skratka pre používanie Linux, Apache, MySQL a PHP. Linux ako operačný systém, Apache ako web server, MySQL ako databáza a PHP ako programovací jazyk. Skratka LAMP taktiež znamená softvérové riešenie, zvyčajne open source programov, používaných spolu na beh dynamických web stránok, alebo serverov. LAMP poznáme ako 3 alternatívy: * Linux + Apache + MySQL + PHP _(používame vo WebSupporte)_ * Linux + Apache + MySQL + Perl * Linux + Apache + MySQL + ...

Čo je to openstack?

Openstack je open-source (voľný) softvér pre možnosti vlastného cloudu. Openstack zastrešuje Openstack foundation, za ktorou stojí veľmi silná komunita tisícov developerov a členov. Openstack bol pôvodne spoločný projekt americkej IT spoločnosti Rackspace a NASA, ale postupne sa v ňom začala angažovať asi stovka ďalších hráčov. Openstack je označovaný ako Linux vo svete Cloudu. OpenStack predstavuje virtualizačnú platformu (https://www.websupport.sk/virtual-server), ktorá je vysoko bez...