Aktivácia Let´s Encrypt certifikátu

 

Let´s Encrypt certifikát


Je základné, bezplatné SSL, ktoré je možné aktivovať na jeden klik. SSL certifikáty let's encrypt je možné vytvárať, inštalovať priamo cez webové rozhranie Webadminu.

  • Pre úspešné vydanie alebo predĺženie certifikátu, musí byť na našich serveroch hosting pre zadanú adresu a A záznam tej adresy musí smerovať na nás.
  • Certifikáty sú platné vždy 90 dní od vydania a predlžujú sa automaticky.
  • Jeden certifikát môže byť vydaný až pre 100 subdomén, ale musia byť zadané pri vytváraní nového certifikátu. Nie je možné ich neskôr doplniť.
  • Pre jednu doménu môže byť vydaných maximálne 5 certifikátov za týždeň.
  • Certifikát môže byť použitý len pre adresy, pre ktoré bol vydaný.

 

 

Proces inštalácie je nasledovný:


1. Vo Webadmine nájdite v službách vašu doménu a kliknite na ňu. Následne kliknite na Spravovať FTP a WEB. Dostanete sa do adminsitrácie, kde stačí kliknúť na SSL certifikáty (1.) a kliknite na tlačidlo Pridať/Vytvoriť nový certifikát (2.). 

 

 

2. V nasledujúcom kroku vyberte možnosť Nový Let's Encrypt certifikát (3.) a do riadku Certifikát použiť pre adresy (4.) zadajte domému/subdoménu, pre ktorú chcete certifikát vytvoriť a kliknite na tlačítko Pridať (5.). Ak chcete vytvorit certifikát pre viac domén, subdomén stačí po pridaní zadať dalšiu subdoménu a opäť kliknúť na tlačítko Pridať (5.). Po pridaní domény/subdomén pre ktoré chcete certifikát vytvoriť, kliknite na tlačítko Vytvoriť (6.). 

 

 

Všetky certifikáty pre doménu nájdete v zozname SSL certifikátov. 

 

 

Potrebný postup po aktivácií Let´s encrypt certifikátu:

Na to, aby sa Vám stránka načítavala s šifrovaným HTTPS protokolom, je nevyhnuté vytvoriť presmerovanie z HTTP na HTTPS. Pre vytvorenie presmerovania postupujte podľa nasledovného návodu

 

Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si: