Prehľad úvodnej obrazovky

 

Po prihlasení sa do WebAdmin rozhrania, v sekcii Faktúry vidíte 3 tabuľky, kde nájdete možnosť pozrieť si predfaktúry a faktúry, editovať jednotlivé doklady, preposielať ich a pod.

 

Prvá tabuľka obsahuje vaše neuhradené predfaktúry. V tejto sekcii môžete vykonať rôzne úpravy na predfaktúrach.

 

1. Kliknutím na Zobraziť môžete otvoriť predmetnú predfaktúru.

2. Možnosť Zaplatiť vás presmeruje na úhradu predfaktúry.

3. Stiahnuť PDF stiahne doklad.

4. Kliknutím na Preposlať môžete doklad preposlať na ľubovoľný e-mail.

5. Cez možnosť Zmeniť fakturačnú údaje môžete editovať údaje odberateľa na faktúre alebo vybrať údaje z existujúceho fakturačného profilu.

6. Možnosť Rozdeliť umožňuje presunúť vybrané položky na samostatnú predfaktúru.

7. Ak službu už neplánujete predĺžiť, kliknite na možnosť Zmazať.

 

 

Druhá tabuľka obsahuje originálne faktúry - daňové doklady, pričom aj tu nájdete možnosť vykonať akcie:

 

1. Kliknutím na Zobraziť môžete otvoriť predmetnú faktúru.

2. Cez možnosť Zmeniť fakturačnú údaje môžete editovať údaje odberateľa na faktúre alebo vybrať údaje z existujúceho fakturačného profilu.

UPOZORNENIE: Táto možnosť za zobrazí iba pri faktúrach, ktoré boli uhradené v aktuálnom mesiaci, staršie daňové doklady nie je možné editovať.

3. Stiahnuť PDF stiahne doklad.

4. Kliknutím na Preposlať môžete doklad preposlať na ľubovoľný e-mail.

 

 

Ak ste v minulosti zrušili nejakú službu ešte pred expiráciou a máte k tomu vystavený dobropis, nájdete tento doklad v poslednej tabuľke. V tejto tabuľke nájdete opäť akcie Zobraziť, Stiahnuť PDF, Preposlať a Dobropisovaná faktúra.