Prehľad úvodnej obrazovky

 

Po prihlasení sa do WebAdmin rozhrania, v sekcii Faktúry vidíte 2 sekcie, kde nájdete možnosť pozrieť si predfaktúry a faktúry, editovať jednotlivé doklady, preposielať ich a pod.

Vľavo hore môžete vidieť sekciu neuhradené, uhradené dobropisy

Sekcia neuhradené obsahuje vaše neuhradené predfaktúry. V tejto sekcii môžete vykonať rôzne úpravy na predfaktúrach.

 

1. Kliknutím na Zobraziť môžete otvoriť predmetnú predfaktúru.

2. Možnosť Zaplatiť vás presmeruje na úhradu predfaktúry.

3. Kliknutím na "3 bodky" môžete doklad preposlať / stiahnuť / zmazať

4. Zmeniť fakturačnú údaje môžete upraviť tak, že kliknete na zobraziť, následne pri odberateľovi viete vybrať existujúci fakturačný profil alebo vytvoriť nový

5. Možnosť Rozdeliť umožňuje presunúť vybrané položky na samostatnú predfaktúru.


Druhá tabuľka obsahuje originálne faktúry - daňové doklady, pričom aj tu nájdete možnosť vykonať akcie:

 

1. Kliknutím na Zobraziť môžete otvoriť predmetnú faktúru.

2. Po kliknutí na zobraziť môžete zmeniť fakturačnú údaje na existujúci fakturačný profil alebo vytvoríte nový.

UPOZORNENIE: Táto možnosť za zobrazí iba pri faktúrach, ktoré boli uhradené v aktuálnom mesiaci, staršie daňové doklady nie je možné editovať.

3. Stiahnuť predfaktúru v PDF a tiež Preposlať môžete kliknutím na "3 bodky"


Ak ste v minulosti zrušili nejakú službu ešte pred exspiráciou a máte k tomu vystavený dobropis, nájdete tento doklad v poslednej tabuľke. V tejto tabuľke nájdete opäť akcie Zobraziť, Stiahnuť PDF a Preposlať (po kliknutí na "3 bodky") a Dobropisovaná faktúra, ktorú uvidíte po kliknutí na zobraziť.