Prihlasovanie do emailovej schránky zo zahraničia (Geo IP)

 

V minulosti sme zaznamenali časté napadnutia e-mailových schránok, vo väčšine prípadov prostým uhádnutím hesla, ktoré bolo napr. podobné ako názov domény.  Tieto útoky prebiehali prevažne zo zahraničia.  

Kvôli vyššej bezpečnosti sme na našich serveroch aktivovali funkciu GeoIP, ktorá povoľuje odosielanie e-mailov len z explicitne definovaných krajín, resp. IP adries. Štandardne má každý klient povolené odosielanie správ zo Slovenska, Rakúska, Maďarska, Českej republiky, Bulharska, Grécka, Chorvátska, Nemecka, Talianska, Tuniska a Turecka Pred cestou do zahraničia preto odporúčame skontrolovať, či je daná krajina na whiteliste, v opačnom prípade nebude možné odosielať e-maily.

Whitelist je možné kedykoľvek upraviť cez WebAdmin. Nastavuje sa pre každé e-mailové konto osobitne.

 

Postup pri nastavení Whitelistu


1. Prihláste sa do Webadmina.

2. V ľavom menu chodte do sekcie Emaily/Emailové schránky.

3. Pri konkrétnej emailovej schránke kliknite na Nastavenia/Nastavenia emailovej schránky.

 

 

4.  V sekcii GEO ochrana prípadne IP ochrana vyberte požadovanú krajinu prípadne IP adresu, ktorú potrebujete povoliť.

 

 

5. Uložte nastavenia.

 

 

 

Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si: