Pridávanie jazykov a klonovanie stránok

Pridávanie jazykov 

Pridávanie nových jazykov zabezpečíte priamo cez editor stránky veľme jednoducho v pár krokoch.

1. Prejdite do editora
2. Vľavo hore v modrej lište kliknite na "Stránky a zložky"
3. Vyberte možnosť pre správu jazykov

4. Nový jazyk pridáme kliknutím na tlačidlo pridať nový jazyk alebo kliknutím na na "plus"

5. Zvolíme jazyk a tiež podstránky, ktoré sa majú naklonovať do nového jazyka

6. Posledným krokom, na ktorý sa dostaneme po kliknutí na "ďalší" stačí vyplniť názov podstránky v novom jazyku a uložiť.


Klonovanie stránok

Vytvorené podstránky, ktoré majú byť viacjazyčné je potrebné naklonovať pre každú podstránku. Ak pridávame novú jazykovú mutáciu po vytvorení všetkých podstránok, naklonovanie zvládneme pomocou návodu vyššie, konkrétne bod 5. a 6.

V prípade, že podstránky pribúdajú postupne, pri pridávaní je potrebné zvoliť jazyk, pre ktorý podstránka prislúcha. Po kliknutí na vytvoriť podstránku predvolený jazyk nastavíme v tejto sekcii.

Následne je potrebné vytvorenú podstránku naklonovať. Nájdeme podstránku, ktorú potrebujeme naklonovať a klikneme na "3 bodky" -> naklonovať stránku.

Posledným krokom je zvoliť nový názov podstránky pre jazykovú mutáciu a zvoliť jazyk