Zmena vlasníka (držiteľa) domény

Overenie a zmena vlastníka .pl domény

Určenie vlastníka .pl domény ------------------------- Základné informácie o vlastníkovi zahraničnej domény sú dostupné na ktoromkoľvek z tzv. "WHOIS registrov" - napr. http://who.is/ (http://who.is/). Overovanie vlastníctva odporúčame prezerať priamo na stránke národného registrátora .pl domén na stránke http://www.dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl (http://www.dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl) ------------------------- Úprava vlastníka .pl domény ------------------------- Ak je registr...

Zmena vlastníka zahraničnej domény (.cz, .eu, .com, .net, ...)

Určenie vlastníka zahraničnej domény (.cz, .eu, .com, .net, ... ) ------------------------- Informácie o vlastníkovi zahraničnej domény su dostupné na ktoromkoľvek z tzv. "WHOIS registrov" - napr. http://who.is/ (http://who.is/) ------------------------- Úprava vlastníka zahraničnej domény (.cz, .eu, .com, .net, ... ) Ak je registrátorom Websupport, môžete postupovať podľa návodu nižšie, v opačnom prípade kontaktuje registrátora vašej domény. Pokiaľ potrebujete tieto údaje z...

Overenie a zmena vlastníka .eu domény

Určenie vlastníka .eu domény ------------------------- Základné informácie o vlastníkovi zahraničnej domény sú dostupné na ktoromkoľvek z tzv. "WHOIS registrov" - napr. http://who.is/ (http://who.is/). Overovanie vlastníctva odporúčame prezerať priamo na stránke registrátora .eu domén - http://eurid.eu/ (http://eurid.eu/) ------------------------- Úprava vlastníka .eu domény ------------------------- Ak je registrátorom Websupport, môžete postupovať podľa návodu nižšie, v o...

Kontrola a úprava údajov držiteľa domény

Kontrola a úprava údajov držiteľa domény Kontrolu údajov držiteľa domény je možné realizovať v administrácii, na https://admin.websupport.sk/ (https://admin.websupport.sk/). Ihneď po prihlásení sa ocitnete v prehľade služieb, informáciu o držiteľovi domény získate kliknutím na doménu - Držiteľ domény. Po kliknutí na tlačidlo Upraviť máte zároveň možnosť nastaviť doméne iný doménový profil alebo vytvorit novy a zahájiť tým zmenu držiteľa domény. Úpravu údajov držiteľa dom...

Overenie a zmena vlastníka .de domény

Určenie vlastníka .de domény ------------------------- Základné informácie o vlastníkovi zahraničnej domény sú dostupné na ktoromkoľvek z tzv. "WHOIS registrov" - napr. http://who.is/ (http://who.is/). Overovanie vlastníctva odporúčame prezerať priamo na stránke národného registrátora .de domén - https://www.denic.de/webwhois-web20/?lang=en (https://www.denic.de/webwhois-web20/?lang=en) ------------------------- ------------------------- Úprava vlastníka .de domény Ak...

Overenie a zmena vlastníka (držiteľa) .sk domény

Určenie vlastníka .sk domény ------------------------- Overiť vlastníka domény je jednoduchý úkon a overovania je možné spraviť cez stránku spoločnosti SK-NIC, buď priamo na https://sk-nic.sk (https://sk-nic.sk) kde nájdete formátovaný výstup, alebo druhá možnosť na https://whois.sk-nic.sk (https://whois.sk-nic.sk/) Výstup z whois nástroja vyzerá nasledovne, držiteľa/vlastníka domény určuje hneď druhý riadok Registrant, s uvedením contactID držiteľa. Domain: websupport.sk Registrant: WEBS...

Overenie a zmena vlastníka .at domény

Určenie vlastníka .at domény ------------------------- Základné informácie o vlastníkovi zahraničnej domény sú dostupné na ktoromkoľvek z tzv. "WHOIS registrov" - napr. http://who.is/ (http://who.is/). Overovanie vlastníctva odporúčame prezerať priamo na stránke národného registrátora rakúskych domén - https://www.nic.at ------------------------- Úprava vlastníka .at domény ------------------------- Zmeniť vlastníka v prípade potreby je možné kedykoľvek. Pre zmenu skontaktujte p...

Overenie a zmena vlastníka (držiteľa) .hu domén

Určenie vlastníka .hu domény Základné informácie o vlastníkovi zahraničnej domény sú dostupné na ktoromkoľvek z tzv. "WHOIS registrov" - napr. http://who.is/. Overovanie vlastníctva odporúčame prezerať priamo na stránke národného registrátora http://www.domain.hu/domain/English/domainsearch/ Zmena vlastníka .hu domény ------------------------- Pri zmene držiteľa domény je potrebné zo strany pôvodného aj nového držiteľa poskytnúť správne vyplnené dokumenty, a tieto zasl...

Zmena vlastníka(držiteľa) .co.uk domén

Zmena vlastníka(držiteľa) .co.uk domén Pri .co.uk doménach prebieha zmena držiteľa priamo cez správcu registra .co.uk domén ktorým je spoločnosť NOMINET. Pre zmenu je potrebné absolvovať nasledovný postup: 1. prejdite na https://secure.nominet.org.uk/auth/login.html 2. ak sa prihlasujete prvý krát, pokračujte cez zabudnuté heslo. Na kontaktný email držiteľa domény Vám príde validačný link pre nastavenie nového hesla. 3. po prihlásení sa vyhľadajte doménu, ktorej sa zmena týka, v tomto prikla...

The change of .co.uk domain registrant(owner)

The change of .co.uk domain registrant(owner) The change of .co.uk domain name registrant is always performed directly via .co.uk domain name registry manager, the organisation named NOMINET. These are the steps to be followed: 1. go to https://secure.nominet.org.uk/auth/login.html 2. if this is your first time accessing NOMINET interface, please continue via "Forgotten password" feature. A link for your password reset will be sent to email address used to register the domain name. 3. once l...

Majiteľ služby a jeho overovanie

Dôleležitým aspektom administrácie služieb v rámci nášho sytému je porozumenie funkcii administrátorského účtu a princípom overovania klientov ako majiteľov služieb. Vlastnícke práva k službám náležia subjektom ktoré majú s našou spoločnosťou uzatvorenú zmluvu. Nakoľko zmluva vzniká vyplnením a odoslaním objednávky, ktorej súčasťou je registrácia nových užívateľov, základným prepodkladom je že majiteľ služby(užívateľ) má prístup k administrátorskému účtu nakoľlko objednávku nie je možné dokončiť...

Vlastník .sk domény

Vlastníkom .sk domény je osoba, na ktorú je doména písaná v centrálnych registroch národného registrátora - SK-NIC (//www.websupport.sk/support/403170-SK-NIC), vlastník svoje údaje zadáva prostredníctvom registrátora pri registrácii domény. Práva vlastníka ------------------------- Vlastníkovi domén prislúchajú dve základné práva: - právo doménu predať - právo určiť, kto bude jej registrátor (//www.websupport.sk/support/922021-Registrátor-domény) (a neskôr to kedykoľvek zmeniť) Povi...

SK-NIC HANDLE

SK-NIC handle ------------------------- Je starší názov idenfikátora (ID) držiťeľa národnej .sk domény: SK-NIC (https://www.websupport.sk/support/403170-SK-NIC). Pozostával zo štyroch písmen a štyroch čísel oddelených pomlčkou. SK-NIC handle spoločnosti WebSupport je WEBS-0001. Aktuálne bol nahradený tzv. contactID, ktorý má odlišnú syntax, jeho podobu väčšinou určuje registrátor podľa svojich interných pravidiel. Pôvodné identifikátory boli do nového systému prenesené bez zmeny, contacID sp...

Autorizácia zmeny vlastníka zahraničnej domény

Zmena vlastníka zahraničnej domény ------------------------- Zmenu vlastníka zahraničnej generickej domény (.com, .net, .info, atď...) je možné zmeniť priamo cez webadmin rozhranie, stačí postupovať podľa návodu (https://www.websupport.sk/support/663574-Zmena-vlastn%C3%ADka-zahrani%C4%8Dnej-dom%C3%A9ny-cz-eu-com-net-). Po zadaní zmien bude doručený na e-mail pôvodného aj nového vlastníka autorizačný e-mail, ktorý treba potvrdiť z obidvoch stán. V prípade, že ste menili údaje a nový kontaktný...