Faktúry

Používanie viacerých fakturačných údajov

Časť zákazníkov môže potrebovať fakturovať objednané služby na rôzne subjekty, resp. vystavovať faktúry s rôznymi fakturačnými údajmi. Na tento účel slúžia fakturačné profily. Vytvorenie fakturačného profilu ------------------------- 1. Prihláste sa do WebAdmina. (http://admin.websupport.sk/) 2. Kliknite na záložku Nastavenia. 3. Kliknite na tlačidlo Fakturačné profily 4. V pravej časti obrazovky kliknite na tlačidlo Pridať. 5. Zadajte nové fakturačné údaje. 6. Dokončite kliknutím ...

Predvolený fakturačný profil pre konkrétne služby

V prípade, že máte záujem fakturovať časť Vašich služieb na iné fakturačné údaje subjektu, nie je to problém. Stačí postupovať podľa nasledovného návodu: 1. Prihláste sa do WebAdmina. (https://admin.websupport.sk/) 2. Pokračujte kliknutím na sekciu Nastavenia. 3. Zvoľte možnosť Fakturačné údaje. 4. Vyberte si konkrétny fakturačný profil (https://www.websupport.sk/support/315691-Pou%C5%BE%C3%ADvanie-viacer%C3%BDch-faktura%C4%8Dn%C3%BDch-%C3%BAdajov). 5. Dolu nájdete zoznam služieb, pre kt...

Zmena fakturačných údajov na faktúre

Ak potrebujete, aby zaslaná faktúra obsahovala iné fakturačné údaje ako obsahuje, nemusíte volať helpdesk. Prostredníctvom WebAdmina (http://admin.websupport.sk/) ich môžete zmeniť aj sami. Fakturačné údaje je z našej strany možné dodatočné zmeniť iba na faktúrach (daňových dokladoch), ktoré boli vystavené v aktuálnom mesiaci. Postup pri zmene fakturačných údajov na faktúre ------------------------- 1. Prihláste sa do Webadmina (https://admin.websupport.sk/sk/site/login). 2. Uistite s...

Preposlanie faktúr

V prípade, ak ste službu uhradili v riadnom termíne splatnosti a nemáte k dispozícii faktúru je nutné si preveriť kontaktný email. Faktúry zasielame ihneď po spárovaní platby na kontaktný email vedený pod kontom. V prípade ak máte zadefinovaný fakturačný email (http://dopln), tak aj na tento email. Faktúru je možné nájsť aj priamo v prostredí Webadminu v sekcii faktúry, (http://www.websupport.sk/support/562920-Prehľad-úvodnej-obrazovky) kde si ju viete kedykoľvek stiahnuť alebo preposlať na va...

Prehľad úvodnej obrazovky

Po prihlasení sa do WebAdmin rozhrania, v sekcii Faktúry vidíte 3 tabuľky, kde nájdete možnosť pozrieť si predfaktúry a faktúry, editovať jednotlivé doklady, preposielať ich a pod. Prvá tabuľka obsahuje vaše neuhradené predfaktúry. V tejto sekcii môžete vykonať rôzne úpravy na predfaktúrach. 1. Kliknutím na Zobraziť môžete otvoriť predmetnú predfaktúru. 2. Možnosť Zaplatiť vás presmeruje na úhradu predfaktúry. 3. Stiahnuť PDF stiahne doklad. 4. Kliknutím na Preposlať môžete doklad p...

Fakturačný email

V rámci fakturačných údajov máte možnosť zadefinovať si aj fakturačné emailové konto t.j email, na ktorý budú zasielané len predfaktúry/faktúry, ktoré si vy zvolíte. Po zadefinovaní fakturačného emailového konta budú faktúry a predfaktúry chodiť aj na kontaktný email pod vašim kontom . Nový fakturačný email si viete pridať po prihlásení do Webadmina (https://admin.websupport.sk/sk/site/login) v sekcii Nastavenia/Osobné nastavenia/Edituj fakturačný profil. Následne v príslušnom poli Fa...

Zlučovanie predfaktúr

Platbu za hostovanie viacerých webov si môžete výrazne zjednodušiť zlúčením faktúr za každú službu do jednej spoločnej. 1. Prihláste sa do WebAdmina (http://admin.websupport.sk/). 2. ​Otvorte sekciu Faktúry. 3. Označte požadované faktúry. 4. Potvrďte kliknutím na Zlúčiť označené faktúry.

Systém posielania faktúr

Predfaktúry za služby sa generujú automaticky a posielajú sa e-mailom na adresu uvedenú v užívateľskom profile. Tento email je nazývaný aj ako kontaktný email. V rámci systému je možné si zadefinovať aj zvlášť fakturačný profil pre konkrétnu službu a zvoliť si fakturačný email podľa nasledujúceho návodu (https://www.websupport.sk/support/260586-Predvolen%C3%BD-faktura%C4%8Dn%C3%BD-profil-pre-konkr%C3%A9tne-slu%C5%BEby). Dva týždne pred koncom platnosti služby vám je vygenerovaná predfaktúra so...