Faktúry

Zmena obdobia

V prípade, že potrebujete na službe zmeniť fakturačné obdobie, môžete tak učiniť z WebAdmin rozhrania. 1. Po prihásení prejdite do sekcie Faktúry, vyberte konkrétnu faktúru, kliknite na tlačidlo viac (znázornené troma vodorovnými bodkami - viď screenshot) a vyberte upraviť. 2.Vyberte nové fakturačné obdobie a následne zmeny uložte.

Používanie viacerých fakturačných údajov

Časť zákazníkov môže potrebovať fakturovať objednané služby na rôzne subjekty, resp. vystavovať faktúry s rôznymi fakturačnými údajmi. Na tento účel slúžia fakturačné profily. Vytvorenie fakturačného profilu ------------------------- 1. Prihláste sa do WebAdmina. (http://admin.websupport.sk/) 2. Kliknite na záložku Nastavenia. 3. Kliknite na tlačidlo Fakturačné profily 4. V pravej časti obrazovky kliknite na tlačidlo Pridať. 5. Zadajte nové fakturačné údaje. 6. Dokončite kliknutím ...

Predvolený fakturačný profil pre konkrétne služby

V prípade, že máte záujem fakturovať časť Vašich služieb na iné fakturačné údaje subjektu, nie je to problém. Stačí postupovať podľa nasledovného návodu: 1. Prihláste sa do WebAdmina. (https://admin.websupport.sk/) 2. Pokračujte kliknutím na sekciu Nastavenia. 3. Zvoľte možnosť Fakturačné údaje. 4. Vyberte si konkrétny fakturačný profil (https://www.websupport.sk/support/315691-Pou%C5%BE%C3%ADvanie-viacer%C3%BDch-faktura%C4%8Dn%C3%BDch-%C3%BAdajov). 5. Dolu nájdete zoznam služieb, pre kt...

Zmena fakturačných údajov na faktúre

Ak potrebujete, aby zaslaná faktúra obsahovala iné fakturačné údaje ako obsahuje, nemusíte volať helpdesk. Prostredníctvom WebAdmina (http://admin.websupport.sk/) ich môžete zmeniť aj sami. Fakturačné údaje je z našej strany možné dodatočné zmeniť iba na faktúrach (daňových dokladoch), ktoré boli vystavené v aktuálnom mesiaci. Postup pri zmene fakturačných údajov na faktúre ------------------------- 1. Prihláste sa do Webadmina (https://admin.websupport.sk/sk/site/login). 2. Kliknite ...

Preposlanie faktúr

V prípade, ak ste službu uhradili v riadnom termíne splatnosti a nemáte k dispozícii faktúru je nutné si preveriť kontaktný email. Faktúry zasielame ihneď po spárovaní platby na kontaktný email vedený pod kontom. V prípade ak máte zadefinovaný fakturačný email (http://dopln), tak aj na tento email. Faktúru je možné nájsť aj priamo v prostredí Webadminu v sekcii faktúry, (http://www.websupport.sk/support/562920-Prehľad-úvodnej-obrazovky) kde si ju viete kedykoľvek stiahnuť alebo preposlať na va...

Prehľad úvodnej obrazovky

Po prihlasení sa do WebAdmin rozhrania, v sekcii Faktúry vidíte 2 sekcie, kde nájdete možnosť pozrieť si predfaktúry a faktúry, editovať jednotlivé doklady, preposielať ich a pod. Vľavo hore môžete vidieť sekciu neuhradené, uhradené a dobropisy Sekcia neuhradené obsahuje vaše neuhradené predfaktúry. V tejto sekcii môžete vykonať rôzne úpravy na predfaktúrach. 1. Kliknutím na Zobraziť môžete otvoriť predmetnú predfaktúru. 2. Možnosť Zaplatiť vás presmeruje na úhradu predfaktúry. 3. Klik...

Fakturačný email

V rámci fakturačných údajov máte možnosť zadefinovať si aj fakturačné emailové konto t.j email, na ktorý budú zasielané len predfaktúry/faktúry, ktoré si vy zvolíte. Po zadefinovaní fakturačného emailového konta budú faktúry a predfaktúry chodiť aj na kontaktný email pod vašim kontom . Nový fakturačný email si viete pridať po prihlásení do Webadmina (https://admin.websupport.sk/sk/site/login) v sekcii Nastavenia/Fakturačné profily. Následne v príslušnom poli Fakturačná emailová adresa...

Zlučovanie predfaktúr

Platbu za hostovanie viacerých webov si môžete výrazne zjednodušiť zlúčením faktúr za každú službu do jednej spoločnej. 1. Prihláste sa do WebAdmina (http://admin.websupport.sk/). 2. ​Otvorte sekciu Faktúry. 3. Označte požadované faktúry. 4. Potvrďte kliknutím na Zlúčiť.

Systém posielania faktúr

Predfaktúry za služby sa generujú automaticky a posielajú sa e-mailom na adresu uvedenú v užívateľskom profile. Tento email je nazývaný aj ako kontaktný email. V rámci systému je možné si zadefinovať aj zvlášť fakturačný profil pre konkrétnu službu a zvoliť si fakturačný email podľa nasledujúceho návodu (https://www.websupport.sk/support/260586-Predvolen%C3%BD-faktura%C4%8Dn%C3%BD-profil-pre-konkr%C3%A9tne-slu%C5%BEby). Dva týždne pred koncom platnosti služby vám je vygenerovaná predfaktúra so...