Obnovenie dát na FTP zo záloh

 

Obnova dát FTP zo zálohy


Tieto zálohy môžete využiť pre obnovenie konkrétneho súboru alebo adresára so všetkými podadresármi a súbormi v ňom. Obnovený súbor/adresár bude presne v rovnakom stave ako bol v čase vytvárania zálohy. Po zadaní bude nová obnova zaradená na spracovanie a vykonaná v najbližších minútach až hodinách v závislosti na vyťažení systému. Stav obnovy môžete sledovať v zozname obnov.

 

Postup obnovy je nasledovný:

1. Prihláste sa do WebAdminu.

2. V sekcii Služby vyhľadajte vašu doménu a kliknite na ňu.

3. V ľavom menu pokračujte do sekcie WEB a následne Obnova zo zálohy a kliknite na tlačítko Zadať novú obnovu

4. Následne si viete vybrať, či si prajete obnoviť adresár (napríklad celý adresár web) (3.), alebo len jeden konkrétny súbor (4.). Taktiež je potrebné vybrať dátum, z ktorého si prajete súbor alebo adresár obnoviť (6.).

 

6. Ak potrebujete obnoviť súbor, vyberte možnosť súbor (4.), dátum (5.) z ktorého si prajete súbor obnoviť a pomocou tlačidla prechádzať (6.) si vyberte súbor, ktorý potrebujete obnoviť. Pre spustenie obnovy stačí kliknúť na Spustiť obnovu (7.)

 

7. Ak potrebujete obnoviť adresár, vyberte možnosť adresár (3.) a dátum (5.) z ktorého si prajete súbor obnoviť. Následne je potrebné si vybrať zdrojový adresár (8.), adresár zo zálohy, ktorý si prajete obnoviť a cieľový adresár (9.), adresár na Vašom FTP do ktorého si prajete zálohu obnoviť. Pre spustenie obnovy stačí kliknúť na Spustiť obnovu (7.)

 

 

Všetky obnovy zo záloh, ktoré ste pod doménou spustili, nájdete v zozname spustených obnou. V zozname viete sledovať aj stav spustených obnou.

 

 

 

Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si: