Prispôsobenie Webadmina

 

Každý zákazník WebSupportu si môže WebAdmin do istej miery upraviť podľa seba. Táto možnosť bude zrejme najviac zaujímať užívateľov, ktorí objednávajú hosting pre svojich klientov.

 

Customizácia zahŕňa:


  • výmenu loga na prihlasovacom formulári
  • úpravu úvodnej obrazovky (dashoboard)
  • úpravu údajov v päte WebAdmina

 

Aby ste mohli upravovať svoj WebAdmin, musíte sa prihlásiť cez URL admin.vašadoména.sk (čiže nie admin.websupport.sk).

Tip: Do webadmina sa vždy pristupuje cez protokol HTTPS, je preto potrebné, aby ste mali na Vašej doméne nainštalovaný SSL certifikát, inak sa pri pokuse o prístup na stránke zobrazí bezpečnostné upozornenie. Ak SSL cetifikát nemáte, môžete si jednoducho vytvoriť bezplatný SSL certifikát Let's Encrypt priamo v prostredí Webadmina, stačí postupovať podľa návodu.

 

Postup


1. Prihláste sa do WebAdmina - cez URL admin.vašadoména.sk (čiže nie admin.websupport.sk).

2. Prepnite sa na záložku Settings (Nastavenia).

3. V bočnom menu kliknite na WebAdmin Settings (Nastavenie WebAdmina).

4. Urobte požadované zmeny (nahrajte nové logo, vymeňte informácie v päte, zmeňte HTML v Dashboarde).

5. Dokončite kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť).

 

 

Technické požiadavky

 

Logo musí byť vo formáte PNG s veľkosťou 370 × 135 px.

 

 

Dashboard môže obsahovať ľubovoľné HTML, príp. JavaScript. Pamätajte však, že do hlavičky dokumentu nemôžete vstupovať, takže dodatočné vkladanie css súborov, alebo externých knižníc typu jQuery, nepripadá do úvahy.

 

 

Footer môže obsahovať ľubovoľné HTML, príp. JavaScript. Pamätajte však, že do hlavičky dokumentu nemôžete vstupovať, takže dodatočné vkladanie css súborov, alebo externých knižníc typu jQuery, nepripadá do úvahy.