Lokálne prijímanie e-mailov

 

Je nastavenie, ktoré umožňuje backend serveru (mailový server, kde sú uložené vaše schránky) rozhodnúť, či ma prijatú poštu akceptovať. Pokiaľ áno, je potrebné nechať túto funkciu zapnutú. Taktiež aj v prípade pokiaľ je požadované presmerovanie.

Štandardne by malo byť toto nastavenie zapnuté pokiaľ MX DNS záznamy smerujú na mailin1.nazovdomeny.sk alebo mailin2.nazovdomeny.sk a zasa naopak, pokiaľ si neprajete poštu prijímať na naše servery, ale napríklad cez Váš vlastný exchange server, prípadne Google Apps tak toto nastavenie vypnite.

Lokálne prijímanie emailov je možné nastaviť po prihlásení do Webadmina, sekcia Emaily/Všeobecné nastavenia:

 

 

Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si: