Prístup k MSQL cez príkazový riadok

 

Za účelom správy databáz z príkazového riadku sa zvyčajne pripája pomocou prístupov pre správcu databázového servera  - používateľa  root .

 

Pozor, tieto prístupy sú odlišne od root hesla pre prístup k VPS , databázový server má svoj vlastný systém používateľov. 

 

Pre VPS zakúpené so službou ServerManager nájdete heslo v súbore /root/.mysqlpass . Spojenie v takom prípade viete spraviť pomocou príkazu 

 

mysql -uroot -p`cat /root/.mysqlpass`

 

ServerManager potrebuje mať pre korektnú správu databáz prístupové heslo zapísané v tomto súbore, preto v prípade jeho zmeny nezabudnite heslo vložit aj do tohoto súboru. 

 

Pokiaľ ServerManager nepoužívate , je pred prístupom potrebné heslo pre uživateľa root nastaviť. Heslo inicializujeme pomocou:

 

mysqladmin password

 

Po zadaní a zopakovaní hesla sa môžete pripojiť:

 

mysql -uroot -pVASEHESLO