Prispôsobenie Webadmina

 

Každý zákazník WebSupportu si môže WebAdmin do istej miery upraviť podľa seba. Táto možnosť bude zrejme najviac zaujímať užívateľov, ktorí objednávajú hosting pre svojich klientov.

 

Customizácia zahŕňa:


  • výmenu loga na prihlasovacom formulári
  • úpravu úvodnej obrazovky (dashoboard)
  • úpravu údajov v päte WebAdmina

 

Aby ste mohli upravovať svoj WebAdmin, musíte sa prihlásiť cez URL admin.vašadoména.sk (čiže nie admin.websupport.sk).

Tip: Do webadmina sa vždy pristupuje cez protokol HTTPS, je preto potrebné, aby ste mali na Vašej doméne nainštalovaný SSL certifikát, inak sa pri pokuse o prístup na stránke zobrazí bezpečnostné upozornenie. Ak SSL cetifikát nemáte, môžete si jednoducho vytvoriť bezplatný SSL certifikát Let's Encrypt priamo v prostredí Webadmina, stačí postupovať podľa návodu.

 

Postup


1. Prihláste sa do WebAdmina - cez URL admin.vašadoména.sk (čiže nie admin.websupport.sk).

2. Prepnite sa na záložku Settings (Nastavenia).

3. V bočnom menu kliknite na WebAdmin Settings (Nastavenie WebAdmina).

4. Urobte požadované zmeny (nahrajte nové logo, vymeňte informácie v päte, zmeňte HTML v Dashboarde).

5. Dokončite kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť).

 

Technické požiadavky

 

Logo musí byť vo formáte PNG s veľkosťou 370 × 135 px.

Dashboard a Footer môže obsahovať ľubovoľné HTML, príp. JavaScript. Pamätajte však, že do hlavičky dokumentu nemôžete vstupovať, takže dodatočné vkladanie css súborov, alebo externých knižníc typu jQuery, nepripadá do úvahy.