Webadmin tips

We are starting, first steps

1. Adding domain to hosting 2. How to create e-mail address 3. How to create FTP account 4. How to create Database 5. Installation CMS ------------------------- 1. Adding domain on hosting 1. Click on hosting in Services 2. In card Associated domains clind on Add a new domain 3. Fill in your domain or choose from menu and click on connect 4. Hosting for domain will be ready in 15 minutes ------------------------- 2. Creating e-mail address 1. Click on domain in Services 2....

Password manager

Password manager is great tool how to keep login information at one place and still have them available. We recommend to use plugin into webbrowser - LastPass ------------------------- Benefits of using LastPass 1. You have all login information at one place 2. If you change PC, you will not loose your saved passwords. Just install plguin to another PC and log in. 3. You determine what login credentiial will be saved 4. Fast access to login information 5. Plugin is FREE ------------...

Keep your data updated

For verification clients we are using 3 methods: verification via phone number, e-mail adress or Webadmin. Keeping actual phone number and e-mail adress is important. How can you update the contact data you can see below ------------------------- Phone / email settings 1. Log into Webadmin (admin.websupport.sk) 2. Click on your account top right 3. Click on Personal settings 4. In User attributes you can make the change Phone number can be filled in only one. Count of e-mail adress...

Začíname, prvé kroky

V tomto článku si prejdeme prvotné nastavenie hostingu a vytvorenie prvých prístupov. Konkrétne tieto body: 1. Priradenie domény na hosting 2. Vytvorenie emailovej adresy 3. Vytvorenie FTP účtu 4. Vytvorenie databázy 5. Inštalácia redakčného systému ------------------------- 1. Priradenie domény na hosting 1. Kliknite v službách na hosting 2. V karte Priradene domény kliknite na Pridať novú doménu 3. Vyberte z menu alebo napíšte ručne a kliknite na Priradiť 4. Hostingové prir...

Password manager

Často sa nám všetkým stáva, že zabudneme prístupové heslo či dokonca login na stránky / emaily. Existuje veľmi šikovný pomocník, ktorý vám pomôže zapamätať všetky heslá. Ide o plugin do prehliadača (Chrome / Mozilla) Lastpass ------------------------- Výhody používanie pluginu Lastpass 1. Všetky heslá na jednom mieste, netreba si ch zapisovať 2. Zmenou PC neprídete o uložené heslá. Stačí nainštalovať plugin do druhého PC a prihlásiť sa 3. Určujete, ktoré heslá má Lastpass uložiť. Pri každe...

Udržujte svoje údaje aktuálne

Udržujte svoje údaje aktuálne Pre overenie zákazníka používame 3 metódy: overenie mailom, telefónnym číslom alebo prihlásením do Webadminu, preto je potrebné mať svoje údaje vždy aktuálne. V článku sa dozviete ako upraviť kontaktné aj fakturačné údaje a tiež čo robiť v prípade, že prístup ku kontaktným údajom nemáte. ------------------------- Nastavenie telefónneho čísla / emailu 1. Prihláste sa do Webadminu (admin.websupport.sk (https://admin.websupport.sk)) 2. Kliknite vpravo hore na s...