Vyrovnávacia pamäť (alebo "cache") na webhostingu

 

OPCACHE


Slúži na urýchlenie načítania Vašej stránky, pomocou cache-ovania PHP skriptov.  Ak je táto možnosť zapnutá, výsledok volania prvého spracovania skriptu sa uloží a bude použitý pre každý dopyt až kým nevyprší jeho platnosť.

Táto funkcia je dostupná pre verziu PHP 5.4 alebo novšiu.

Viac informácií o opcache nájdete TU.

 

XCACHE


Podobne ako opcache, aj xcache slúži na urýchlenie načítania stránky. Ak je táto možnosť zapnutá, výsledok volania prvého spracovania skriptu sa uloží a bude použitý pre každý dopyt až kým nevyprší jeho platnosť.

Rozdielom oproti  opcache je že tento typ je dostupný len pre verziu PHP 5.3 alebo staršiu.

Viac informácií o xpcache nájdete TU.

 

XCACHE VEĽKOSŤ


Veľkosť xcache určuje množstvo pamäte, ktorú môže xcache využívať pre svoje potreby.

Ak je veľkosť xcache nastavená na 0MB, xcache nefunguje.

 

XCACHE  KONTROLOVANIE ZMENY


Zapína alebo vypína kontrolovanie prípadnej zmeny súboru odkedy bol nacache-ovaný. Ak je kontrola zapnutá, súbory sa kontrolujú a pri zistenej zmene cache-ujú nanovo. Ak je kontrola vypnutá, používa sa prvá nacache-ovaná verzia až do uplynutia času expirácie, čo môže pomôcť výkonnosti z pohľadu I/O operácií.

Vo vývojovom prostredí je zas dobré ponechať kontrolu zapnutú, keďže tak môžete upravovať a kontrolovať kód okamžite - v opačnom prípade musíte prečistiť cache pre zobrazenie zmien súborov.

 

 

Tieto nastavenia sú dostupné po prihlásení do Webadmina. Postup je nasledovný:

 

1. Prihlásenie na stránke admin.websupport.sk

 

 

2. Kliknite na „Administrácia“, ozubené koliesko v riadku s doménou.

 

 

3. V ľavom menu vyberte položku „WEB“ a prekliknite sa na záložku „PHP NASTAVENIA“ kde nájdete možnosť „Nastavenie cache-ovanie“.