Úprava práv adresárov

 

Pokiaľ potrebujete upraviť práva pre určitý adresár vo FTP, môžete ich jednoducho upraviť cez webFTP.

 

Postup pri úprave adresárov


1. Prihláste sa na FTP.
2. Vyznačte adresár, pre ktorý potrebujete práva upraviť a kliknite na Práva v pravej časti (na obrázku nižšie).
3. Následne môžete upraviť konkrétne práva, prípadne priamo hodnotu Chmod.

 

 

 

Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si:

Náš Blog Často kladené otázky