Užívatelia - prehľad úvodnej obrazovky

 

Po prihlásení do Webadmina máte v sekcii Užívatelia možnosť pridávať, editovať a mazať užívateľov. Pri vytváraní je dôležité rozlišovať medzi tromi typmi užívateľov:

 

 

1. Subadmin: je limitovaný užívateľ, bez možnosti kúpy služieb. Vy môžete spravovať jeho služby, určovať mu práva na správu a kupovať mu služby. Môžete tak isto aj zmazať.

2. Nezávislý užívateľ: je plnohodnotný užívateľ, absolútne neprepojený s Vašim účtom.