Viacjazyčná stránka

Viacjazyčná stránka

Viacjazyčná stránka Základné nastavenia a prehľad jazykov. V editore služby v podsekcií na správu stránok môžeme vidieť tlačidlo na správu jazykov a rovnako aj voľbu samotného jazyka, ktorý spravujeme. Každá jazyková mutácia sa spravuje samostatne, môže mať vlastné podstránky aj vlastné widgety, teda funkcionality. Štýl stránky ako farby, písmo,... je pre všetky jazyky rovnaký. ------------------------- Pridávanie nových jazykov Pridávanie jazykov je spracovaná v tomto návode: https://ww...

Odstránenie jazyka

Odstránenie jazyka Pridaný jazyk v službe Vlastná webstránka odstránime v priebehu pár krokov. 1. Prejdite do editora 2. Vľavo hore v modrej lište kliknite na "Stránky a zložky" 3. Vyberte možnosť pre správu jazykov 4. Pri jazyku, ktorý chceme odstrániť klikneme na "3 bodky" a následne "Odstrániť jazyk" Upozornenie. Zmenu nie je možné vrátiť spať, odstránenie jazyka a vytvorených podstránok pre tento jazyk budú definitívne zmazané.

Pridávanie jazykov a klonovanie stránok

Pridávanie jazykov Pridávanie nových jazykov zabezpečíte priamo cez editor stránky veľme jednoducho v pár krokoch. 1. Prejdite do editora 2. Vľavo hore v modrej lište kliknite na "Stránky a zložky" 3. Vyberte možnosť pre správu jazykov 4. Nový jazyk pridáme kliknutím na tlačidlo pridať nový jazyk alebo kliknutím na na "plus" 5. Zvolíme jazyk a tiež podstránky, ktoré sa majú naklonovať do nového jazyka 6. Posledným krokom, na ktorý sa dostaneme po kliknutí na "ďalší" stačí vyplni...