Nastavenie e-mailovej schránky

Poštové protokoly

Protokoly SMTP, POP3 a IMAP slúžia na komunikáciu (prijímanie a odosielanie emailov) s poštovým serverom. Na pripojenie ich využíva program, nazývaný aj e-mailový klient (najpopulárnejšie sú Outlook, Thunderbird, Mailspring alebo Gmail). Zvyčajne mávajú tvar pop3.domena.sk, imap.domena.sk alebo smtp.domena.sk. U nás Vám budú fungovať všetky alternatívy, najbezpečnejšie sú však adresy pop3.websupport.sk, imap.websupport.sk a smtp.websupport.sk, pretože používajú zabezpečené spojenie (SSL alebo TS...

Všeobecné nastavenia emailov

V tejto časti Webadmina nájdete 4 základné nastavenia emailov a tiež možnosť vytvoriť novú sadu emailov pre subdoménu. Tieto nastavenia sú dostupné po prihlásení na stránke admin.websupport.sk (https://admin.websupport.sk/). Postup je nasledovný: ------------------------- 1. Prihláste sa na admin.websupport.sk (https://admin.websupport.sk) 2. V službách vyhľadajte vašu doménu a kliknite na ňu. 3. V ľavom menu vyberte položku E-maily -> Nastavenia Nájdete tu možnosť Vytvoriť e-m...

Replikovanie emailových filtrov medzi schránkami

Replikovanie emailových filtrov medzi schránkami ------------------------- Po presunutí nastavení užívateľských emailových filtrov z Webadmina na poštových klientov bola za účelom zjednodušenia administrácie pridaná možnosť replikácie filtrov vytvorených pre jednu schránku, na ľubovolnú inú schránku. Užívatelia teda nemusia filtre nastavovať ručne, pre každú schránku zvlášť, ale je možné nastaviť filtre v jednej schránke a následne rozšíriť na ostatné spravované schránky. Upozornenie: pri ...

Emailové štatistiky

Na tejto stránke nájdete prehľad spoločnej veľkosti všetkých emailových schránok pod danou doménou. Tento prehľad je možné zobraziť buď za „Posledných 24 hodín“ alebo „Posledných 30 dní“. Ak chcete zobraziť veľkosť v nejakú hodinu alebo v nejaký deň, stačí myšou ukázať na jeden z bodov. Následne sa ukáže prehľad s veľkosťou v MB. Tieto nastavenia sú dostupné po prihlásení na stránke admin.websupport.sk (https://admin.websupport.sk/), postup je nasledovný: 1. Prihláste sa na admin.websuppor...

Skrytá kópia emailu (BCC)

Táto funkcia umožňuje preposlať email, určený akejkoľvek adrese, pod doménou, na inú adresu. Toto preposlanie si nevšimne ani odosielateľ a ani príjemca. Táto možnosť dostupná po prihlásení na stránke admin.websupport.sk (https://admin.websupport.sk/), postup je nasledovný: 1. Prihláste sa na admin.websupport.sk (https://admin.websupport.sk) 2. V službách vyhľadajte vašu doménu a kliknite na ňu. 3. V ľavom menu vyberte položku „E-MAILY“. 4. Následne kliknete na „SKRYTÁ KÓPIA - BCC“. ...

Emailové aliasy a presmerovania

Emailový alias ------------------------- Označenie pre emailovú schránku, ktorá je presmerovaná na inú schránku. Emailové presmerovanie ------------------------- Umožňuje presmerovať počiatočnú emailovú adresu domény, na ľubovoľnú cieľu adresu. Táto stránka po vyplnení dvoch povinných polí, ponúka možnosť presmerovať emailovú schránku pre doménu na jednu alebo viacero cieľových emailových adries. Schránka, ktorá sa má presmerovať musí skutočne existovať. V prípade, ak nejaký email...

Doménový kôš

Doménový kôš ------------------------- Je emailová schránka, do ktorej sa uložia všetky emaily odoslané na neznáme adresy domény. Táto schránka bráni strate emailu v prípade preklepu pri zadávaní emailovej adresy, napr. obchod@vasadomena.tld. Tato schránka môže mat aj iné využitie napr. môžete diktovať adresy, ktoré po doménou neexistujú a práve doménový kôš zabezpečí ich doručenie, na vybranú adresu. Tieto nastavenia sú dostupné po prihlásení na stránke admin.websupport.sk (https://a...

Obnova emailovej schránky

V prípade, ak ste omylom presunuli alebo vymazali obsah emailovej schránky môžete ho jednoducho obnoviť. Emailové schránky zálohujeme každý deň a zálohy držíme po dobu 4 dní. Po spustení obnovy sa Vaša požiadavka zaradí na spracovanie a podľa vyťaženia servera ju spracujeme. Samotná obnova môže trvať niekoľko minút no aj hodín, v závislosti od veľkosti schránky, nakoľko sa obnovuje celý jej obsah, všetky správy a aj adresáre. Postup pri obnove je nasledovný: ------------------------- 1. ...

Administrácia emailového konta

V prípade, ak potrebujete pridať nové alebo ďalšie emailové konto, upraviť alebo vymazať to súčasné emailové konto, môžete tak urobiť po prihlásení do nášho Webadmina. Nájdete tu pokročilé možnosti nastavení ako napr. povolené krajiny a IP adresy, nastavenie adresárov a email protokolov. Tieto nastavenia sú dostupné po prihlásení na stránke admin.websupport.sk (https://admin.websupport.sk/). Postup je nasledovný: 1. Prihláste sa na admin.websupport.sk (https://admin.websupport.sk) 2. V s...

Automatická odpoveď

Pre každú e-mailovú schránku je možné nastaviť automatickú odpoveď, pre prípady, kedy nemôžete okamžite odpovedať, napr. dovolenka. Automatické odpovedanie na všetky prijaté správy máte možnosť nastaviť priamo cez rozhranie Webadmina. Postup pri nastavení automatickej odpovede ------------------------- 1. Prihláste sa do Webadmin (http://admin.websupport.sk/sk/site/login) rozhrania. 2. V sekcii Služby si vyberte doménu, pri ktorej si prajete nastaviť automatickú odpoveď a kliknite na ňu...

Antispamový filter

Spamové emaily sú rozhodne nepríjemnou záležitosťou. Denne tvorí SPAM cca až 40 % všetkej odoslanej pošty na svete, preto je voči nevyžiadanej pošte potrebné "bojovať". Pomocou pár jednoduchých nastavení u nás obmedzíte nevyžiadanú poštu na minimum, resp. ju odfiltrujete do príslušného priečinku Nevyžiadaná pošta. Náš antispamový filter veľkú časť takýchto emailov označí v predmete ako [SPAM] + predmet emailu. Prvou pomocou je nastaviť antispamový filter cez Webadmin (admin.websupport.sk (https...

Zmena hesla do e-mailovej schránky

Zmena hesla do emailovej schránky ------------------------- Pri zmene hesla do emailovej schránky treba postupovať nasledovne: 1. Prihláste sa do WebAdmina (https://admin.websupport.sk/sk/site/login) - ako prihlasovacie údaje použite celý tvar emailovej adresy (nieco@nazovdomeny.sk) a heslo. 2. Vľavom menu si vyberte možnosť Nastavenia schránky. 3. Zadajte nové heslo a heslo zopakujte. 4. Potvrďte kliknutím na Uložiť. S novým heslom sa následne môžete prihlasovať do emailov...

E-mailové filtre

V novom rozhraní nášho Webadminu už viac nenájdete možnosť nastaviť antispamové a rôzne emailové filtre. Táto možnosť samozrejme nezanikla, no rozhodli sme sa vám ju priniesť v rámci najnovšej verzie webmailu, ktorú nájdete na stránke posta.websupport.sk. Tu môžete vytvoriť prepracovanejšie a kvalitnejšie filtre pre vašu emailovú schránku. Filtre, ktoré ste vytvorili v minulosť nezmizli a sú dostupné v rámci webmailu. Rozhranie roundcube vytvorené filtre spája do tzv. súpravy filtrov, ktorú je...

Prihlasovanie do emailovej schránky zo zahraničia (Geo IP)

V minulosti sme zaznamenali časté napadnutia e-mailových schránok, vo väčšine prípadov prostým uhádnutím hesla, ktoré bolo napr. podobné ako názov domény. Tieto útoky prebiehali prevažne zo zahraničia. Kvôli vyššej bezpečnosti sme na našich serveroch aktivovali funkciu GeoIP, ktorá povoľuje odosielanie e-mailov len z explicitne definovaných krajín, resp. IP adries. Štandardne má každý klient povolené odosielanie správ zo Slovenska, Rakúska, Maďarska, Českej republiky, Bulharska, Grécka, Chorvá...

Veľkosť e-mailovej správy

Maximálna veľkosť prijatého/odoslanému e-mailu vrátane všetkých príloh je približne 21 MB. Na serveri je nastavená max. veľkosť emailu 25 MB. Maximálna veľkosť jednej prílohy je však nastavená na 20MB. Mailový klient (Thunderbird, Outlook) však e-maily (presnejšie binárne prílohy) pre odoslaním transformuje do kódovania base64. Takto kódovaný email zaberá približne o 33% viac miesta ako pôvodný. Reálna veľkosť emailu preto musí byť o tretinu menšia ako je maximum, čiže cca 20 MB. Upozornenie: ...

Zaspamovaná emailová schránka

Ak po prihlásení do svojej mailovej schránky s hrôzou pozeráte na prijatú poštu, ktorá bola zaspamovaná nedoručeniami (undeliverable) a podobnými správami od rôznych postmasterov, či mailer-daemonov, tak tento návod je presne pre vás. V týchto prípadoch to znamená, že útočnik alebo škodlivý skript si vybral vašu doménu a snaží sa zaspamovať vaše schránky alebo niekoho iného v menej vašej domény. Často môžu používať rôzne falošné mailery alebo iné nástroje. Ako v takejto situácií postu...

Spam odchádzajúci z emailovej adresy

Spam odchádzajúci z emailovej adresy V rámci antispamovej ochrany je odchádzajúca pošta z Vašich schránok vždy kontrolovaná naším antispamovým filtrom. V prípade, že správa, ktorá má byť odoslaná, vykazuje charakteristiky spamu, jej odoslanie je zablokované a užívateľovi sa vráti o tom informácia, aby mal možnosť správu upraviť do vhodnej podoby. Toto funguje najmä pri poštových klientoch, v reálnom čase. V prípade, že náš systém eviduje opakované pokusy o odoslanie správ, ktoré sú označované ...

Ochranný limit na počet odoslaných emailov

Z dôvodu ochrany e-mailových schránok pred zneužitím hackermi na posielanie spam-u sme zaviedli limit na odosielanie e-mailov. Základné nastavenie dovoľuje jednej e-mailovej schránke odoslať 300 e-mailov za hodinu a celej doméne 2000 e-mailov za hodinu. Ak je jedna e-mail správa doručovaná viacerým príjemcom, do limitu sa ráta celkový počet príjemcov. Limit sa nevzťahuje na e-maily odoslané do ľubovoľných schránok prevádzkovaných u WebSupportu. Po prekročení limitu nebude možné najbližších 60 ...

Odosielanie správ zo zahraničia

Kvôli vyššej bezpečnosti sme na našich serveroch aktivovali funkciu GeoIP, ktorá povoľuje odosielanie e-mailov len z explicitne definovaných krajín, resp. IP adries. Štandardne má každý klient povolené odosielanie správ z krajín V4 (SK, CZ, HU, AT). Pred cestou do zahraničia preto odporúčame skontrolovať, či je daná krajina na whiteliste, v opačnom prípade nebude možné odosielať e-maily. Whitelist je možné kedykoľvek upraviť podľa nasledujúceho návodu (http://www.websupport.sk/support/547119-Pri...