Tipy pre prechod na The Hosting

 

Pri prechode z custom alebo unlimited hostingu na The Hosting je vo väčšine prípadov potrebné držať sa týchto krokov, aby na The Hostingu Vaša webová aplikácia bežala bez problémov.

 

1. Vymazanie direktív AddType v .htaccess súbore


Pri migrácii na The Hosting je potrebné si overiť obsah .htaccess súborov priamo v roote FTP Vašej domény. Stačí keď sa  prihlásite priamo na FTP  Vašej domény a priamo v roote si nájdete súbor .htaccess. Postup je znázornený aj na nasledovných obrázkoch.

Upozornenie: Tento úkon aplikujte len v .htaccess súbore priamo v koreňovom root adresári! Ostatné .htaccess súbory nachádzajúce sa v adresároch SUB a WEB ponechávajte nezmenené.

 

 

 

 

V tomto prípade by zostal .htaccess súbor prázdny, pokiaľ v ňom ale máte iné direktívy tak ich v danom súbore ponecháte.

 

2. Úprava konfiguračného súboru


Pri presune na The hosting je potrebné upraviť aj konfiguračný súbor Vášho CMS systému. Tento krok je potrebné uskutočniť pri vytvorení novej databázy v rámci The Hostingu, ktorú je nutné nakonfigurovať pre beh aplikácie. O tom ako je to možné urobiť sa viete dočítať aj tu. V prípade, že používate nejaký CMS systém (Wordpress, Joomla) tak môžete postupovať aj podľa tohto manuálu.

 

3. Úprava cesty v databáze


Môže nastať aj taká situácia, že konkrétna aplikácia, ktorú máte na custom alebo unlimited hostingu, používa v rámci svojej databázy absolútne cesty v istom tvare. V tomto prípade je potrebné tieto cesty hromadne upraviť - teda vyhľadať každý výskyt cesty pôvodného reťazca a nahradiť ju novým reťazcom.

Ide o to, že štandardne custom a unlimited hostingy bežia na našej architektúre, kde je cesta v tvare:

/data/prve_pismeno/druhe_pismeno/nazovdomeny

teda napríklad:

/data/w/e/domena.sk

The Hosting však beží na iných architektúrach, kde sú cesty v inom tvare. Presné absolútne cesty si viete zistiť buď vlastným PHP scriptom alebo Vám ich vieme poskytnúť na vyžiadanie.

Niektoré CMS systémy ale používajú ale relatívne adresovanie a preto tento krok nie je nutný pri každej webovej prezentácii, často je tomu tak v prípade použitia vlastného redakčného systému, prípadne vlastnej samostatnej aplikácie napísanej v PHP kóde.

Viac informácii o prechode na The Hosting sa dočítate tu.