Obnova zo zálohy

 

Pokiaľ z nejakého dôvodu prídete o dáta na Vašej stránke, nie je ešte nič stratené. Raz denne vytvárame zálohu dát na Vašom hostingu. Zálohy FTP a databáz sú dostupné 14 dní a potom sú zmazané. Zálohy emailov držíme IBA po dobu 4 dní.

 

 

   1. Obnova FTP dát zo zálohy


Tieto zálohy môžete využiť pre obnovenie konkrétneho súboru alebo adresára so všetkými podadresármi a súbormi v ňom. Obnovený súbor/adresár bude presne v rovnakom stave ako bol v čase vytvárania zálohy. Po zadaní bude nová obnova zaradená na spracovanie a vykonaná v najbližších minútach až hodinách v závislosti na vyťažení systému. Stav obnovy môžete sledovať v zozname obnov. Postup je nasledovný:

[SLUŽBY > DOMÉNA > WEB > Obnova zo zálohy > ZADAŤ NOVÚ OBNOVU]

 

 

 
1. Prihláste sa do Webadmina

Nájdete ho na adrese http://admin.websupport.sk/. Ako prístupové údaje používate login a heslo, ktoré ste si nastavili pri vytvorení objednávky za služby. Ak ste zabudli prihlasovacie údaje týmto spôsobom si ich môžete obnoviť.

 
2. V sekcii Služby vyhľadajte doménu, pre ktorú chcete zálohy obnoviť a kliknite na ňu.

Vyhľadať ju môžete cez vyhľadávacie políčko, prípadne po rozkliknutí konkrétnej hostingovej služby. Následne kliknite na sekciu WEB.

 
3. Vyberte sekciu  Obnova zo zálohy

V tejto sekcii kliknite na tlačidlo Zadať novú obnovu. Následne si viete vybrať, či si prajete obnoviť adresár, alebo len jeden konkrétny súbor. Taktiež je potrebné vybrať dátum, z ktorého si prajete súbor alebo adresár obnoviť.

 
4. Ak potrebujete obnoviť súbor

Vyberte možnosť súbor, vyberte dátum z ktorého si prajete súbor obnoviť a pomocou tlačidla prechádzať si vyberte súbor, ktorý potrebujete obnoviť. Pre spustenie obnovy stačí kliknúť na Spustiť obnovu.

 
5. Ak potrebujete obnoviť adresár

Vyberte možnosť "Adresár"dátum z ktorého si prajete súbor obnoviť. Následne je potrebné si vybrať Zdrojový adresár, adresár zo zálohy, ktorý si prajete obnoviť a cieľový adresár, adresár na Vašom FTP do ktorého si prajete zálohu obnoviť. Ak chcete obnoviť hlavnú stránku, je to adresár WEB. Pre spustenie obnovy stačí kliknúť na Spustiť obnovu. 

 

Informácia

Všetky obnovy zo záloh, ktoré ste pod doménou spustili, nájdete v zozname spustených obnov. V zozname viete sledovať aj stav spustených obnov. Ak je pri obnove zelená fajka, obnova bola úspešne dokončená.

 

 

   2. Obnova databáz zo zálohy


Všetky databázy sú zálohované automaticky v 24-hodinovom intervale. Užívatelia ich majú kedykoľvek k dispozícii prostredníctvom WebAdmina. Zálohy v zozname sú triedené podľa verzie databázy a dátumu. Server archivuje zálohy 14 dní. Postup je nasledovný:

[SLUŽBY > DOMÉNA > Databázy > Zálohy >  OBNOViť PÔVODNÚ DATABÁZU]

 

 
1. Prihláste sa do Webadmina

Nájdete ho na adrese http://admin.websupport.sk/. Ako prístupové údaje používate login a heslo, ktoré ste si nastavili pri vytvorení objednávky za služby. Ak ste zabudli prihlasovacie údaje týmto spôsobom si ich môžete obnoviť.

 
2. V sekcii Služby vyhľadajte doménu, pre ktorú chcete zálohy databázy obnoviť a kliknite na ňu.

Vyhľadať ju môžete cez vyhľadávacie políčko, prípadne po rozkliknutí konkrétnej hostingovej služby. Následne kliknite na Databázy.

 
3. Kliknite na Databázy

V tejto sekcii si následne zo zoznamu vyberte požadovanú databázu. Jej názov viete zistiť v konfiguračnom súbore Vášho webu. S nájdením jej názvu Vám prípadne vie pomôcť naša podpora. Po vyhľadaní kliknite na tlačidlo Zálohy. Pre obnovenie kliknite na Obnoviť pôvodnú databázu, vedľa zvolenej zálohy.

 

 

 

  3. Obnova emailovej schránky


Emailové schránky zálohujeme každý deň a zálohy držíme podobu 4 dní. Po spustení obnovy sa Vaša požiadavka zaradí na spracovanie a podľa vyťaženia servera ju spracujeme. Samotná obnova môže trvať niekoľko minút no aj hodín, v závislosti od veľkosti schránky, nakoľko sa obnovuje celý jej obsah, všetky správy a aj adresáre. Postup je nasledovný:

 
1. Prihláste sa do Webadmina

Nájdete ho na adrese http://admin.websupport.sk/. Ako prístupové údaje používate login a heslo, ktoré ste si nastavili pri vytvorení objednávky za služby. Ak ste zabudli prihlasovacie údaje týmto spôsobom si ich môžete obnoviť.

 
2. V sekcii Služby vyhľadajte doménu, pre ktorú chcete emaily obnoviť a kliknite na ňu.

Vyhľadať ju môžete cez vyhľadávacie políčko, prípadne po rozkliknutí konkrétnej hostingovej služby. Následne kliknite na Emaily z ľavého menu.

 
3. Vyberte svoju schránku a kliknite na Obnoviť

V tejto sekcii si následne zo zoznamu emailových adries vyberte požadovanú emailovú schránku a taktiež aj dátum. Samotná obnova môže trvať niekoľko minút no aj hodín, v závislosti od veľkosti schránky, nakoľko sa obnovuje celý jej obsah, všetky správy a aj adresáre.

 

 

 

   4. Obnova emailových schránok cez Roundcube


Iný spôsob ako obnoviť emailové schránky je priamo cez mailové rozhranie. Tento spôsob odporúčame využiť pokiaľ nemáte prístup do administračného rozhrania WebAdmin.

 

  1. S prihlasovacími údajmi do Vašej schránky sa prihláste do rozhrania mail-backup.websupport.sk.
  2. V ľavom menu sa Vám zobrazujú priečinky EXPUNGED a Trash, kde sa nachádzajú všetky e-maily zmazané za posledné obdobie.
  3. "Stratený" e-mail drag&drop spôsobom presunte späť do priečinka Doručená pošta.

 

 

Celý proces je ilustrovaný aj na nasledujúcom videu: