SPF záznamy

SPF záznamy (Sender Policy Framework) sú DNS TXT záznamy, ktoré zahŕňajú informácie o tom, ktoré servery majú oprávnenie odosielať maily z domény, na ktorej sú nastavené. Slúžia ako ochrana proti posielaniu spamu, keď server, ktorý prijíma poštu pri zapnutom overovaní SPF kontroluje, či je pošta pre konkrétnu doménu odoslaná zo servera, z ktorého má odosielanie povolené v SPF zázname. Zabraňuje tomu, aby boli v mene konkrétnej domény posielané spamové/podvodné správy.

Ak má server prijímateľa zapnutú SPF kontrolu, mail z iného servera, ako je definovaný v SPF zázname sa odosielateľovi vráti ako zamietnutý serverom prijímateľa s chybovou hláškou o nedoručení v znení:

 

,,550 Message rejected because SPF check failed​,,

 

V takomto prípade sú 2 možnosti ako umožniť odosielateľovi v poriadku doručiť odoslanú poštu:

 

A/ Správca, prípadne odosielateľ pridá správny SPF záznam do svojej domény.

B/ Príjemca si vypne funkciu SPF, avšak opäť môže dôjsť k zvýšenému prijímaniu spamových správ na schránkach pod danou doménou.

 

Vypnúť overovanie SPF pre prijímanie pošty na našom serveri, je možné vo Webadmine podľa nasledujúceho návodu: 

 

1. Prihláste sa do Webadmina.

2. V sekcii Služby si vyberte doménu, pri ktorej potrebujete vykonať dané nastavenia.

 

3. Vľavom menu v záložke E-maily prejdite na Všeobecné nastavenia a  v časti Kontrola odosielateľa domény - SPF vypnite overovanie SPF.

 

Poznámka: Príklady nastavení SPF záznamov a ďalší popis mechanizmov nastavovania nájdete na openspf.org.