Pokiaľ migrujete svoj web od iného poskytovateľa k nám, môžte využiť automatický migrátor na zmigrovanie obsahu.Nástroj umožňuje automatizovanú migráciu obsahu FTP, E-mailov a databáz.  

 

 

Migrácia FTP


Stačí sa prihlásiť do Webadmin rozhrania (admin.websupport.sk), v sekcii Web vybrať možnosť Migrátor (1.) a kliknúť na Zadať novú migráciu (2.). Tento migátor je určený na presun obsahu z FTP pôvodného hostingu na náš server.

 

 

Následne vyplňte požadované údaje:

 

 

1. adresa pôvodného FTP servera,
2. prihlasovacie meno na pôvodný FTP server,
3. heslo na pôvodný FTP server,
4. cesta k povôdnému adresáru na FTP serveri,
5.a cesta k lokálnemu adresáru - na našich serveroch,
5.b tento adresár môžete vybrať aj z ponuky,
6. kliknutím spustíte import dát.

 

Dáta sa nakopírujú na náš server 1:1.

 

 

 

Migrácia e-mailov


 

1. Po kliknutí na Migrátor, kliknite na podsekciu Zadať novú migráciu.

2. Vyplňte mailový server, na ktorý ste sa pripájali u pôvodného poskytovateľa.

3. Uveďte port pripojenia.

4. Prihlasovacie meno na e-mailový server je celá e-mailová adresa.

5. Vyplňte heslo k e-mailovej schránke.

 

V druhom kroku vyberiete cieľovú schránku migrácie, pričom máte možnosť presunúť obsah do existujúcej e-mailovej adresy alebo vytvoriť novú a presunúť správy do nej. Pri migrácii do existujúcej schranky vyberte adresu zo zoznamu, pri presunutí do novej e-mailovej schránky zadajte prihlasovacie meno a heslo pre vytvorenie schránky.

 


 

 

 

Migráciu e-mailovej je možné uskutočniť aj hromadne pomocou CSV súboru.

 

 

 

Migrácia databáz


 

1. Po kliknutí na Migrátor, kliknite na podsekciu Zadať novú migráciu.

2. Zadajte pôvodný databázový server.

3. Uveďte port pripojenia.

4. Zadajte prihlasovacie údaje na databázu.

5. Heslo k danej databáze.

6. Názov databázy u poskytovateľa.

 

V druhom kroku zadajte databázy, do ktorej sa majú preniesť dáta.