Majiteľ služby a jeho overovanie

 

Dôleležitým aspektom administrácie služieb v rámci nášho sytému je porozumenie funkcii administrátorského účtu a princípom overovania klientov ako majiteľov služieb. Vlastnícke práva k službám náležia subjektom ktoré majú s našou spoločnosťou uzatvorenú zmluvu. Nakoľko zmluva vzniká vyplnením a odoslaním objednávky, ktorej súčasťou je registrácia nových užívateľov, základným prepodkladom je že majiteľ služby(užívateľ) má prístup k administrátorskému účtu nakoľlko objednávku nie je možné dokončiť bez vytvorenia nového alebo prihlásenia sa do už existujúceho účtu.  Tomu podlieha aj overovanie tejto skutočnosti v reálnom čase na základe prístupu k účtu, kontaktnému emailu alebo kontaktnému telefónnemu číslu. Z toho zároveň vyplýva niekoľko dôležitých skutočností:

 

1. Ak nemáte prístup k administrátorskému účtu, nemôžete bezprostredne spravovať svoje služby.


K administrátorskému účtu Webadmin pristupujete pomocou prihlasovacieho mena (login) a hesla. Pokiaľ si niektorý z prihlasovacích údajov nepamätáte, je možné ho získať prostredníctvom funkcie zabudnuté heslo alebo login. Prihlasovacie údaje je samozrejme možné zmeniť aj priamo vo Webadmine, preto by ste mali ich poskytnutie tretím osobám vždy zvážiť.

[Zmena hesla] | [Zabudnuté heslo / login]

 

2. Ak nemáte prístup k administrátorskému účtu ani kontaktným údajom, nie je možné si vás overiť ako majiteľa služieb.


Pokiaľ stratíte prístup do Webadmina a nie je možné si vás overiť ako majiteľa služieb na základe prístupu ku kontaktnému emailu alebo telefónnemu číslu, okrem straty bezprostredného prístupu k správe vašich služieb prídete aj o možnosť jeho rýchlej a efektívnej obnovy, čo môže byť obzvlášť nepríjemné v urgentných prípadoch. Bez prístupu ku kontaktným údajom nie je možná obnova loginu či hesla podľa bodu 1. a aj rozsah asistencie, ktorú vám je možné prostredníctvom Helpdesk personálu poskytnúť je značne obmedzený. Tento komplikovaný problém je našťastie možné eliminovať dodržiavaním jednoduchých zásad:

a/ uistite sa, že máte do Webadmina prístup - ak ho nemáte, pokúste sa ho opäť získať

b/  pokiaľ si login či heslo neviete zapamätať, zvoľte si bezpečné heslo a napíšte si ho napr. na kus papiera a uchovajte doma alebo v kancelárii

c/ uistite sa, že do Webadmina nemá prístup žiadna nepovolaná osoba, pokiaľ je to možné, vôbec neposkytujte prihlasovacie údaje do Webadmina tretím osobám

d/ dbajte na to, aby vo Webamine boli uvedené vaše kontaktné údaje, aby boli vždy aktuálne a aby ste k nim mali prístup

e/ vo Webadmine uveďte email aj telefónne číslo, vhodné je použitie nezávislého záložného emailu - napr. gmail či iné. Emailov je možné vložiť viacero, sekundárne telefónne číslo je možné vložiť napr. do poznámky

[Zmena kontaktných údajov]

 

3. Ak služby presuniete na iného užívateľa, presunom strácate k týmto službám bezprostredný prístup


Presunom služby na iného užívateľa v systéme prakticky vytvárate situáciu identickú s bodom číslo 2, nakoľko napriek ponechaniu si vlastníckych práv strácate nad službou kontrolu. Preto je vhodné pred samotným presunom zvážiť dostupné alternatívy v podobe udelenia oprávnenia na správu sluzby inému užívateľovi či subadminovi. Toto oprávnenie je možné udeliť tak existujúcim užívatelom/subadminom ako aj užívatelom, ktorých máte možnosť na tento účel vytvoriť v sekcii užívatelia. Takéto riešenie je obzvlášť vhodné v prípade, že potrebujete udeliť prístup k službám bez toho aby ste sa museli vzdať plnej kontroly nad službou samotnou.
 

[Zmena vlastníka služby] | [Správa oprávnení užívateľov| [Vytvorenie nového užívateľa| [subadmin] [nezávislý užívateľ] [príbuzný užívateľ