GEO kontrola FTP

 

Kvôli vyššej bezpečnosti sme na našich serveroch aktivovali funkciu GeoIP, ktorá povoľuje prihlasovanie sa na FTP len z explicitne definovaných krajín, resp. IP adries. Štandardne je možné sa prihlasovať z  krajín WS4 (SK, CZ, HU, AT). Pred cestou do zahraničia preto odporúčame skontrolovať, či je daná krajina na whiteliste, v opačnom prípade nebude možné na na FTP dostať. Whitelist je možné kedykoľvek upraviť cez WebAdmin a to aj zo zahraničia. 

 

Aktualizácia Whitelistu


1. Prihláste sa do Webadmina.

2. V sekcii v služby vyhľadajte vašu doménu a kliknite na ňu, následne vľavo sekcia FTP účty.

3. V tejto sekcii pri každom FTP účte vidíte stav GEO kontroly, presunutím myši na GEO sa Vám zobrazia aj aktuálne nastavené krajiny.

4. Ak chcete povolené krajiny zmeniť, kliknite na Upraviť.

5. Nastavenia GEO kontroly nájdete v spodnej časti stránky.

 

 

6. Kliknutím na pole s krajinami môžete povolenie pridať, krížikom vedľa názvu krajiny prístup zablokujete.

 

7. Po dokončení úprav nezabudnite kliknúť na Uložiť. 

 

 

 

Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si: