Zmena registrátora domény

Zmena registrátora .sk domén

O zmenu registrátora žiada vždy vlastník domény (https://www.websupport.sk/support/203789-Vlastn%C3%ADk-sk-dom%C3%A9ny) prostredníctvom nastávajúceho registrátora. Doména je zmenou registrátora predĺžená o 12 mesiacov navyše, registrátori si môžu v rámci transferu za toto predĺženie účtovať zodpovedajúci poplatok. Vo Websupporte je transfer vždy spoplatnený vo výške bežného predĺženia o 1 rok. Postup pri zmene registrátora .sk domény ------------------------- - Začínate na http://www...

Zmena registrátora .cz domén

V prípade záujmu o transfer vašej .cz domény stačí, ak si vyplníte objednávku na konkrétnu doménu na našej stránke https://www.websupport.sk/transfer, prípadne na http://websupport.sk/objednavka na karte Transfer domény. Poplatok za transfer domény je vo výške ceny domény na jeden rok. Realizáciou zmeny registrátora sa domény predĺži o rok od aktuálneho dátumu expirácie. Z vašej strany je potrebné od súčasneho registrátora vyžiadat AUTH ID kód (Authorisation code alebo EPP code) danej domény, ...

Zmena registrátora .eu domén

Transfer .eu domény je podmienený zahájením tohto transferu minimálne 2 týždne pred koncom platnosti domény. V prípade záujmu o transfer vašej .eu domény stačí, ak si vyplníte objednávku na konkrétnu doménu na našej stránke https://www.websupport.sk/transfer, prípadne na http://websupport.sk/objednavka na karte Transfer domény. Poplatok za transfer domény je vo výške ceny domény na jeden rok, realizáciou zmeny registrátora sa domény predĺži o rok od aktuálneho dátumu expirácie. Z vašej stran...

Zmena registrátora gTLD (.com, .net, .info, .org,...) domén

Transfer .gTLD domén (.com, .net, .info, . org a iné) je podmienený zahajením tohto transferu minimálne 2 tyždne pred koncom platnosti domény. V prípade záujmu o transfer vašej .gTLD domény stačí, ak si vyplníte objednávku na konkrétnu doménu na našej stránke https://www.websupport.sk/transfer, prípadne na http://websupport.sk/objednavka na karte Transfer domény. Poplatok za transfer domény je vo výške ceny domény na jeden rok, realizáciou zmeny registrátora sa domény predĺži o rok od aktuálne...

Zmena registrátora .hu domén

Zmena registrátora .hu domény ------------------------- _V prípade právnickej osoby_ je potrebné vyplniť a podpísať ziadosť o registráciu .hu domény (http://hun.hdtools.sk/Application_form.pdf). K žiadosti je nutné priložiť Výpis z obchodného registra a Podpisový vzor konateľa spoločnosti (stačia obyčajne kópie). Tieto tri dokumenty nám prosím zašlite mailom na adresu helpdesk@websupport.sk a my zahájime transfer. _V prípade fyzickej osoby_ je potrebné vyplniť a podpísať ziadosť o registráciu...

Registrátor domény

Registrátor domény ------------------------- Registrátor domény je osoba (fyzická, alebo právnická), ktorej vlastník domény (//www.websupport.sk/support/952531-Majiteľ-služby-a-jeho-overovanie) udelil právo ju administrovať. Aby doména mohla plniť svoj účel (smerovať na nejaký webhosting), musí byť správne nastavená a práve o to sa stará registrátor domény. Pridelenie registrátora novej domény ------------------------- Pri objednávke novej domény sa jej registrátorom automaticky stáva ...

SK-NIC

Spoločnosť SK NIC a.s. je zjednodušene povedané správcom národnej domény .sk. Disponuje prístupom do databázy centrálneho registra a je poverená administráciou záznamov všetkých .sk domén. Taktiež je zodpovedná za prideľovanie SK-NIC handle (https://www.websupport.sk/support/821360-SK-NIC-HANDLE), ktorý potrebujete k vlastníctvu .sk domény. Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si:

Zmena registrátora domény z Websupportu na inú spoločnosť

Zmena registrátora domén na inú spoločnosť ------------------------- Zmena registrátora všetkých domén s výnimkou .hu domén aktuálne prebieha na základe AUHT-INFO kódu, tento je možné nájsť priamo vo WebAdmin rozhraní. 1. Prihláste sa do WebAdmina (https://admin.websupport.sk/). 2. V sekcii Služby nájdite potrebnú doménu. Kliknite na doménu. 3. Autorizačný kód nájdete v prehľade "Držiteľ domény".