Zmena registrátora domény

Registrátor domény

Registrátor domény ------------------------- Registrátor domény je osoba (fyzická, alebo právnická), ktorej vlastník domény (//www.websupport.sk/support/952531-Majiteľ-služby-a-jeho-overovanie) udelil právo ju administrovať. Aby doména mohla plniť svoj účel (smerovať na nejaký webhosting), musí byť správne nastavená a práve o to sa stará registrátor domény. Pridelenie registrátora novej domény ------------------------- Pri objednávke novej domény sa jej registrátorom automaticky stáva ...

Zmena registrátora domény z Websupportu na inú spoločnosť

Zmenu registrátora domény rieši vždy budúci registrátor domény. Zmena registrátora .sk domén na inú spoločnosť ------------------------- Podmienkou transferu domény pod správu inej spoločnosti je, aby ste boli držiteľom (vlastníkom) domény na sk-nic.sk. Ak je táto podmienka splnená, stačí požiadať o zmenu registrátora u inej spoločnosti. Bližšie informácie o celom procese získate od nastávajúceho registrátora domény. Zmena registrátora .gTLD (.com, .net, .info, .org...) a .eu domén na...

Zmena registrátora .sk domén

O zmenu registrátora žiada vždy vlastník domény (https://www.websupport.sk/support/203789-Vlastn%C3%ADk-sk-dom%C3%A9ny) u správcu národnej domény SK-NIC (https://www.websupport.sk/support/403170-SK-NIC) cez nastávajúceho registrátora. Za zmenu registrátora domény účtujeme manipulačný poplatok 6,64 € bez DPH v prípade ak je doména v stave OK (https://sk-nic.sk/documents/stavy_domen.html). Tento poplatok v plnej výške prevádzame na SK-NIC. V prípade, ak je doména v inom stave, poplatok za transfer...

SK-NIC

Spoločnosť SK NIC a.s. je zjednodušene povedané správcom národnej domény .sk. Disponuje prístupom do databázy centrálneho registra a je poverená administráciou záznamov všetkých .sk domén. Taktiež je zodpovedná za prideľovanie SK-NIC handle (https://www.websupport.sk/support/821360-SK-NIC-HANDLE), ktorý potrebujete k vlastníctvu .sk domény. Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si:

Zmena registrátora .cz domén

V prípade záujmu o transfer vašej .cz domény stačí, ak si vyplníte objednávku na konkrétnu doménu na našej stránke https://www.websupport.sk/transfer, prípadne na http://websupport.sk/objednavka na karte Transfer domény. Poplatok za transfer domény je vo výške ceny domény na jeden rok. Realizáciou zmeny registrátora sa domény predĺži o rok od aktuálneho dátumu expirácie. Z vašej strany je potrebné od súčasneho registrátora vyžiadat AUTH ID kód (Authorisation code alebo EPP code) danej domény, ...

Zmena registrátora .eu domén

Transfer .eu domény je podmienený zahájením tohto transferu minimálne 2 týždne pred koncom platnosti domény. V prípade záujmu o transfer vašej .eu domény stačí, ak si vyplníte objednávku na konkrétnu doménu na našej stránke https://www.websupport.sk/transfer, prípadne na http://websupport.sk/objednavka na karte Transfer domény. Poplatok za transfer domény je vo výške ceny domény na jeden rok, realizáciou zmeny registrátora sa domény predĺži o rok od aktuálneho dátumu expirácie. Z vašej stran...

Zmena registrátora gTLD (.com, .net, .info, .org,...) domén

Transfer .gTLD domén (.com, .net, .info, . org a iné) je podmienený zahajením tohto transferu minimálne 2 tyždne pred koncom platnosti domény. V prípade záujmu o transfer vašej .gTLD domény stačí, ak si vyplníte objednávku na konkrétnu doménu na našej stránke https://www.websupport.sk/transfer, prípadne na http://websupport.sk/objednavka na karte Transfer domény. Poplatok za transfer domény je vo výške ceny domény na jeden rok, realizáciou zmeny registrátora sa domény predĺži o rok od aktuálne...

Zmena registrátora .hu domén

Zmena registrátora .hu domény ------------------------- _V prípade právnickej osoby_ je potrebné vyplniť a podpísať ziadosť o registráciu .hu domény (http://hun.hdtools.sk/Application_form.pdf). K žiadosti je nutné priložiť Výpis z obchodného registra a Podpisový vzor konateľa spoločnosti (stačia obyčajne kópie). Tieto tri dokumenty nám prosím zašlite mailom na adresu helpdesk@websupport.sk a my zahájime transfer. _V prípade fyzickej osoby_ je potrebné vyplniť a podpísať ziadosť o registráciu...