Prístup k záloham na virtuálnom serveri

 

Pokiaľ máte ku svojmu virtuálnemu serveru objednanú službu Zálohovanie, každý deň v nočných hodinách bude vykonaná záloha súborového systému a databáz. Tieto súbory sú dostupné na Vašom VPS prostredníctvom sieťového zdieľania, preto môžete vykonať obnovu priamo cez príkazový riadok alebo SFTP pripojenie kedykoľvek – aj v čase kedy zákaznícka podpora nie je k dispozícii.

 

Posledná inštancia záloh sa nachádza v priečinku /backups , pričom v /backups/mysql sú umiestnené exporty (dumpy) MySQL databáz a v /backups/root nájdete všetky súbory virtuálneho servera od koreňového priečinka:

 

root@vps:~# cd /backups

 

root@vps:/backups# ls -l

 

drwxr-xr-x+ 4 root root 4 Jan 18 02:30 mysql

 

drwxr-xr-x+ 20 root root 27 Jan 18 00:54 root

 

Staršie zálohy sú uložené v takzvaných "snapshotoch", ktoré sú prístupné v skrytom priečinku /backups/.zfs/snapshots(priečinok .zfs nie je vidno keď zadáme "ls -la /backups", ale je tam a dá sa do neho vstúpiť cez "cd .zfs"). Tu sú triedené podľa dátumu vykonania zálohy, vďaka čomu ľahko nájdete dáta z konkrétneho dňa:

 

root@vps:/backups# ls -l .zfs/snapshot/

 

drwxr-xr-x 4 root root 4 Jan 15 05:15 2015-01-16-01-58

 

drwxr-xr-x 4 root root 4 Jan 15 05:15 2015-01-17-01-44

 

drwxr-xr-x 4 root root 4 Jan 15 05:15 2015-01-18-01-18

 

V každom snapshote sa rovnako nachádzajú priečinky mysql a root, ktorých obsah je zachovaný ku danému dňu (ako môžete vidieť, posledná zmena nastala 16.1. po polnoci):

 

root@vps:/backups# ls -l .zfs/snapshot/2015-01-16-01-58/

 

drwxr-xr-x+ 4 root root 4 Jan 16 01:30 mysql

 

drwxr-xr-x+ 20 root root 27 Jan 16 01:50 root

 

 

Službu zálohovanie si môžete objednať ku každému virtuálnemu serveru.