Aktivácia SSL certifikátu

A/ Typ certifikátu ------------------------- * Vami ručne pridaný certifikát - ak si zakúpite certifikát inde, stále ho môžete nainštalovať na náš hosting zadaním privátneho kľúča, certifikátu a chain * Zakúpený na websupport.sk (https://websupport.sk/ssl-certifikaty) * overený a nainštalovaný automaticky po kúpe, ak máte hosting na našich serveroch a NS záznamy domény smerujú na nás * ak NS záznamy Vašej domény nesmerujú na nás, budete musieť potvrdiť správu zaslanú na Váš konta...

Úprava existujúceho SSL certifikátu

Nainštalovaný SSL certifikát je možné upraviť podľa nasledujúceho návodu : 1. Prihláste sa do Webadmin rozhrania. 2. V sekcii Služby si vyberte doménu, pri ktorej si prajete upraviť SSL certikát a kliknite na ňu. 3. V prehľade domény kliknite na spravovať FTP 4. Zoznam certifikátov nájdete vľavo v menu pod sekciou WEB -> SSL certifikáty. 5. Pri nainštalovanom SSL certifikáte kliknite na Upraviť. 6. Dostanete na sa sekciu s možnoťou úpravy, kde vykonáte zmeny a následne ...

Deaktivácia SSL certifikátu

Ak si neprajete SSL certifikát naďalej využívať, viete ho v prostredí nášho Webadmin rozhrania deaktivovať. Certifikát po deaktivovaní ostane uložený v našom systéme a tak ho môžete v prípade potreby využiť napr. ak ste certifikát predlžovali a potrebujete k nemu privátny kľúč. Postup pri deaktivácii SSL certifikátu ------------------------- 1. Prihláste sa do Webadmin rozhrania. 2. V sekcii Služby si vyberte doménu, pri ktorej si prajete SSL deaktivovať a kliknite na ňu. 3. V ...

SSL certifikát

S SSL certifikátom bude komunikácia medzi vašou stránkou a návštevníkom bezpečná. SSL certifikát je šifrovací kľúč, ktorým sú chránené dáta proti zneužitiu tretími osobami. Táto funkcia zaisťuje, že medzi počítačom používateľa a serverom nemôže dôjsť k neoprávnenému zachyteniu či pozmeneniu prenášaných dát (napríklad prihlasovacie mená a heslá, čísla platobných kariet, rodné čísla a ďalšie dôverné informácie). Naviac stránka získa na dôveryhodnosti vďaka jednoznačnej identifikácii prevádzkovateľ...

Vytvorenie SSL certifikátu

SSL certifikáty zabezpečujú dve hlavné funkcie: šifrovanie dátových prenosov medzi prehliadačom návštevníka a serverom a potvrdenie identity hostingu. SSL certifikát je vhodný pre akúkoľvek stránku, ktorá internetom prenáša citlivé údaje - osobné údaje, čísla kreditných kariet apod. EASY MODE ------------------------- Websupport ponúka možnosť zakúpenia SSL certifikátu (https://www.websupport.sk/ssl-certifikaty), kedy celý proces prebehne bez akejkoľvek nutnosti zásahu z vašej strany. Pri ...

Generovanie CSR

CSR ------------------------- CSR predstavuje požiadavku na generovanie certifikátu vo Vami vybranej certifikačnej autorite, ktorý je potrebné, po objednaní certifikátu, tejto predložiť. Z CSR suboru následne certifikačná autorita generuje samotný certifikát. CSR je vygenerovaný z kľúča (KEY), pričom tento klúč je dôležitý neskôr pri inštalácií certifikátu priložiť ku konfigurácií. CSR aj s KEY si viete vygenerovať u nás jednoducho vyplnením formuláru, ktorý je uvedený nižšie. Povinné je iba...

Aktivácia Let´s Encrypt certifikátu

Let´s Encrypt certifikát ------------------------- Je základné, bezplatné SSL, ktoré je možné aktivovať na jeden klik. SSL certifikáty let's encrypt je možné vytvárať, inštalovať priamo cez webové rozhranie Webadminu (https://admin.websupport.sk/). - Pre úspešné vydanie alebo predĺženie certifikátu, musí byť na našich serveroch hosting pre zadanú adresu a A záznam tej adresy musí smerovať na nás. - Certifikáty sú platné vždy 90 dní od vydania a predlžujú sa automaticky. - Jeden certi...

Inštalácia SSL certifikátu na virtuálny server

SSL certifikáty (https://www.websupport.sk/ssl-certifikaty) zabezpečujú dve hlavné funkcie: šifrovanie dátových prenosov medzi prehliadačom návštevníka a serverom, a potvrdenie identity prevádzkovateľa serveru. Certifikát je možné v prostredí zdieľaného hostingu nainštalovať cez webové rozhranie Webadminu (v prípade zakúpenia SSL certifikátu u nás je inštalácia dokonca plne automatická), toto však neplatí u virtuálneho serveru (https://www.websupport.sk/virtual-server) - SSL certifikáty je n...

Presmerovanie na https:// Prefix po pridaní SSL certifikátu

HTTP (anglicky HyperText Transfer Protokol) je laicky povedané spôsob, akým webový prehliadač (ktorý máte teraz pred sebou) komunikuje so vzdialeným počítačom (naším serverom). Táto komunikácia je však otvorená a prenášané informácie môže po ceste medzi Vami a serverom ktokoľvek čítať, vrátane hesiel a ďalších citlivých údajov, ktoré vyplníte vo formulároch. Aby sa takémuto spôsobu "odpočúvania" zabránilo, bol vyvinutý HTTPS (anglicky secured, zabezpečený) protokol, ktorý všetky informácie medzi...