Ako opraviť nezabezpečené (not-secure) HTTP weby

Od 23. júla 2018 sú v prehliadači Google Chrome označené všetky HTTP weby ako nezabezpečené. Na zobrazenie zeleného zámku a označenie “zabezpečené" je potrebné mať overený SSL certifikát a prevádzkovať web na adrese začínajúcej HTTPS. Napr. https://www.websupport.sk. Ukážka upozornenia not-secure upozornenie v prehliadači Chrome not-secure upozornenie v prehliadači Firefox not-secure upozornenie v prehliadači Safari Ukážka zabezpečeného webu Ukážka zabezpečeného webu pomocou ...

SSL certifikáty

SSL certifikát je základný kameň bezpečnosti webových stránok. Ak sa rozhodnete používať certifikát, zabezpečíte dátovú komunikácia medzi vašou stránkou a návštevníkmi. Vďaka jednoznačnej identifikácii prevádzkovateľa získate dôveryhodný web a certifikát vám dokonca pomôže vylepšiť pozíciu vo vyhľadávaní Google. 

S SSL certifikátom bude komunikácia medzi vašou stránkou a návštevníkom bezpečná. SSL certifikát je šifrovací kľúč, ktorým sú chránené dáta proti zneužitiu tretími osobami. Táto funkcia zaisťuje, že medzi počítačom používateľa a serverom nemôže dôjsť k neoprávnenému zachyteniu či pozmeneniu prenášaných dát (napríklad prihlasovacie mená a heslá, čísla platobných kariet, rodné čísla a ďalšie dôverné informácie). Naviac stránka získa na dôveryhodnosti vďaka jednoznačnej identifikácii prevádzkovateľa.

 

Druhy SSL certifikátov


 
Let's Encrypt certifikát
  • SSL certifikát pre ľubovoľnú doménu alebo subdoménu úplne zdarma
  • Menšia podpora starších prehliadačov a platforiem, bez 
  • cielovadomena.sk musí byť umiestnená na našich serveroch
 
Obyčajný/ wildcard certifikát
  • po zadaní adresy nemaskovadomena.sk server presmeruje prehliadač na cielovadomena.sk
  • v prehliadači uvidí používateľ adresu, kam bol presmerovaný - cielovadomena.sk
  • cielovadomena.sk sa nemusí nachádzať na našich serveroch
 
EV certifikát
  • Najvyššie dostupné šifrovanie - pokročilé overenie identity a dôveryhodnosti
  • v prehliadači uvidí používateľ adresu, kam bol presmerovaný - cielovadomena.sk
  • 165,00 € / rok

Aktivácia SSL certifikátu

SSL certifikát je základný kameň bezpečnosti webových stránok. Ak sa rozhodnete používať certifikát, zabezpečíte dátovú komunikácia medzi vašou stránkou a návštevníkmi. Vďaka jednoznačnej identifikácii prevádzkovateľa získate dôveryhodný web a certifikát vám dokonca pomôže vylepšiť pozíciu vo vyhľadávaní Google. SSL je skratka od Secure Sockets Layer a je to technológia umožňujúca šifrovať informácie medzi hostingom/serverom a prehliadačom návštevníka. SSL certifikát zabezpečí, že žiadna tretia ...

Aktivácia Let´s Encrypt certifikátu

Let's Encrypt certifikáty sú základné, bezplatné SSL certifikáty, určené na jednoduché zabezpečenie webu a jeho prevádzku na HTTPS adrese. SSL certifikáty Let's Encrypt je možné vytvárať, inštalovať priamo cez webové rozhranie Webadminu (https://admin.websupport.sk/). Dostupné sú pre všetky naše zdieľané hostingy. Proces inštalácie ------------------------- - V zozname služieb vo Webadmine vyberte požadovanú doménu. - Prejdite na sekciu WEB > SSL certifikáty a kliknite na tl...

Presmerovanie na https:// Prefix po pridaní SSL certifikátu

HTTP (anglicky HyperText Transfer Protokol) je laicky povedané spôsob, akým webový prehliadač (ktorý máte teraz pred sebou) komunikuje so vzdialeným počítačom (naším serverom). Táto komunikácia je však otvorená a prenášané informácie môže po ceste medzi Vami a serverom ktokoľvek čítať, vrátane hesiel a ďalších citlivých údajov, ktoré vyplníte vo formulároch. Aby sa takémuto spôsobu "odpočúvania" zabránilo, bol vyvinutý HTTPS (anglicky secured, zabezpečený) protokol, ktorý všetky informácie medzi...

Úprava existujúceho SSL certifikátu

Nainštalovaný SSL certifikát je možné upraviť podľa nasledujúceho návodu : 1. Prihláste sa do Webadmin rozhrania. 2. V sekcii Služby si vyberte doménu, pri ktorej si prajete upraviť SSL certikát a kliknite na ňu. 3. V prehľade domény kliknite na spravovať FTP 4. Zoznam certifikátov nájdete vľavo v menu pod sekciou WEB -> SSL certifikáty. 5. Pri nainštalovanom SSL certifikáte kliknite na Upraviť. 6. Dostanete na sa sekciu s možnosťou úpravy, kde vykonáte zmeny a následne uloží...

Deaktivácia SSL certifikátu

Ak si neprajete SSL certifikát naďalej využívať, viete ho v prostredí nášho Webadmin rozhrania deaktivovať. Certifikát po deaktivovaní ostane uložený v našom systéme a tak ho môžete v prípade potreby využiť napr. ak ste certifikát predlžovali a potrebujete k nemu privátny kľúč. Postup pri deaktivácii SSL certifikátu ------------------------- 1. Prihláste sa do Webadmina Nájdete ho na adrese http://admin.websupport.sk/. Ako prístupové údaje používate login a heslo, ktoré ste si ...

Inštalácia SSL certifikátu na virtuálny server

SSL certifikáty (https://www.websupport.sk/ssl-certifikaty) zabezpečujú dve hlavné funkcie: šifrovanie dátových prenosov medzi prehliadačom návštevníka a serverom, a potvrdenie identity prevádzkovateľa serveru. Certifikát je možné v prostredí zdieľaného hostingu nainštalovať cez webové rozhranie Webadminu (v prípade zakúpenia SSL certifikátu u nás je inštalácia dokonca plne automatická), toto však neplatí u virtuálneho serveru (https://www.websupport.sk/virtual-server) - SSL certifikáty je nutné...

Generovanie CSR

CSR ------------------------- CSR predstavuje požiadavku na generovanie certifikátu vo Vami vybranej certifikačnej autorite, ktorý je potrebné, po objednaní certifikátu, tejto predložiť. Z CSR suboru následne certifikačná autorita generuje samotný certifikát. CSR je vygenerovaný z kľúča (KEY), pričom tento klúč je dôležitý neskôr pri inštalácií certifikátu priložiť ku konfigurácií. CSR aj s KEY si viete vygenerovať u nás jednoducho vyplnením formuláru, ktorý je uvedený nižšie. Povinné je ib...