Preposlanie faktúr

 

V prípade, ak ste službu uhradili v riadnom termíne splatnosti a nemáte k dispozícii faktúru je nutné si preveriť kontaktný email. 

Faktúry zasielame ihneď po spárovaní platby na kontaktný email vedený pod kontom. V prípade ak máte zadefinovaný fakturačný email, tak aj na tento email. Faktúru je možné nájsť aj priamo v prostredí Webadminu v sekcii faktúry, kde si ju viete kedykoľvek stiahnuť alebo preposlať na vami zvolený email. 

 

 

TIP: Ak máte ako kontaktný email zadefinované @gmail.com konto odporúčame preveriť časť propagácie/reklama v rámci doručených správ, kam ziaľ zvykne Gmail emaily triediť.

Originálne faktúry nie je možné z našej strany preposielať na iný ako kontaktný email. 

 

 

 

Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si: