V prípade, že máte záujem o využívanie pokročilých možností pre správu Vášho webu, odporúčame použiť webovú konzolu. Je takmer úplnou náhradou štandardného linuxového terminálu a je teda vhodná na úlohy ako stiahnutie Git/SVN repozitára, inštaláciu balíkov cez Composer, vytváranie odkazov (symlinkov), rozbalenie archívu , kopírovanie dát cez scp/rsync a mnoho ďalších.

 

Konzolu pre svoj hosting môžete aktivovať vo Webadmine v Administrácii príslušnej domény. V ľavom menu následne choďte do záložky WEB/SHELL.

 

 

 

Po aktivácii sa môžete prihlásiť priamo vo webovom prehliadači:

 

Všetky súbory a zmeny, ktoré uložíte vo svojom domovskom priečinku a weboch budú zachované aj pre ďalšie prihlásenia (vrátane histórie príkazov a iných nastavení). Súbory uložené mimo domovského priečinka však nebudú zachované, zmažú sa pri deaktivovaní konzoly.

TIP: Ak sa budete okrem webového rozhrania prihlasovať aj prostredníctvom SSH, máte možnosť overovania pomocou kľúčov. Svoj verejný kľúč jednoducho pridáte v spodnej časti stránky:

 

Štandardná verzia konzoly má "životnosť" 1 hodinu, čo väčšinou postačí na krátke, jednorázové úlohy ako zmazanie priečinka alebo stiahnutie redakčného systému. Pre pokročilé úlohy ako napríklad Cron joby alebo deploy hooky môžete využiť platenú verziu. Jej výhody sú tiež:

 

  • Možnosť využiť 256 MB RAM, oproti 128 MB pri neplatenej verzii
  • Bez automatickej deaktivácie po 1 hodine
  • Častejšie aktualizácie a pridávanie balíkov

 

Tipy na rôzne využitia konzoly nájdete v článkoch:

 

Ak máte ku službe akékoľvek pripomienky alebo návrhy (napríklad inštalácia chýbajúcich programov), kontaktujte prosím Heldpesk tím.

 

 

 

Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si: