SK-NIC handle


Je starší názov idenfikátora (ID) držiťeľa národnej .sk domény: SK-NIC. Pozostával zo štyroch písmen a štyroch čísel oddelených pomlčkou. SK-NIC handle spoločnosti WebSupport je WEBS-0001. Aktuálne bol nahradený tzv. contactID, ktorý má odlišnú syntax, jeho podobu väčšinou určuje registrátor podľa svojich interných pravidiel. Pôvodné identifikátory boli do nového systému prenesené bez zmeny, contacID spol. Websupport s.r.o. preto zostáva WEBS-0001

 

 

Ako získať SK-NIC HANDLE


SK-NIC handle už nie je možné získať, contactID Vám vytvorí automaticky Váš registrátor pri registrácii domény, prípadne na požiadanie.