Reinštalácia napadnutého CMS

 

Pokiaľ obnova zo zálohy nie je možná, a manuálna oprava napadnutých súborov nepraktická, ostáva nám ešte reinštalácia redakčného systému.

 

1. Odzálohujte si databázy, konfiguračné súbory a všetok vami pridaný obsah.
2. Zmažte obsah FTP a uploadnite na svoj hosting čistú inštaláciu CMS.

 

Presný postup ako čo najbezbolestnejšie reinštalovať redakčný systém bez straty obsahu by sa mal nachádzať v dokumentácii konkrétneho CMS. Komunitné fóra sú tiež dobrým zdrojom informácii - ak pri reinštalácii narazíte na problém, je pravdepodobné že ho už v minulosti riešil niekto iný.

 

Linky na slovenské komunitné fóra najrozšírenejších CMS nájdete nižšie:

Wordpress:
http://wp.sk/
https://wordpress.org/support/

Joomla:
http://forum.joomla.org/viewforum.php?f=402

Drupal:
http://www.drupal.sk/