Spravovanie štýlov (dizajn stránky)

Spravovanie štýlov

Upraviť štýl stránky môžete opäť cez editáciu stránky, kde na konci zoznamu vidíte tlačidlo „Štýly stránky“. Po kliknutí uvidíte sériu 2 nastavení – nastavenie pozadia stránky a štýlu obsahu.

1. Kliknite vľavo hore na "Stránky & zložky"

2. Na konci stránky, vľavo dole je možnosť "Štýly stránky"


Pozadie si viete nastaviť na pevnú farbu, farebný prechod z jednej farby do druhej alebo obrázok. Pri obrázku môžeme nastaviť mierku, zarovnanie či opakovanie obrázka.


Farby stránky je možné nastaviť v rámci tzv. "Colour swatch", teda skupiny, pre ktorú prislúcha práve daná farba. Každá téma ma rôzny počet farbených nastavení. Kliknutím na konkrétny riadok sa dostanete do možností úpravy farieb.


Písmo stránky má taktiež dostupné nastavenia farieb a fontu. Písmo rozdeľujeme do nadpisov H1-4,písmo odstavca a navigačného menu


Obnova pôvodných nastavení sa nachádza na konci menu