Vytvorenie nového užívateľa

 

Nového užívateľa môžete vytvoriť po prihlásení do Webadmina v sekcii Užívatelia

 

 

Existujú 2 typy užívateľov


Subadmin

Nezávislý užívateľ