Vytvorenie nového užívateľa

 

Nového užívateľa môžete vytvoriť po prihlásení do Webadmina v sekcii Užívatelia

 

 

Existujú 3 typy užívateľov


Príbuzný užívateľ

Subadmin

Nezávislý užívateľ