Vytvorenie nového užívateľa

 

Nového užívateľa môžete vytvoriť pri presune služieb pod iný účet.

1. Kliknite na nastavenia vpravo hore -> Zmena vlastníka služieb
2. Vytvorte žiadosť na zmenu cez tlačidlo Zmeniť vlastníka mojich služieb

 

Existujú 2 typy užívateľov


Subadmin

Nezávislý užívateľ